Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Közösségi fejlesztőmunkával foglalkozó megyei és regionális szervezetek
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1999
Szám:
2
Oldalszám:
10-11.
A cikkben lévő
Nevek:
Pocsajiné Fábián Magdolna, Groskáné Piránszki Irén, Józsa Kálmán, Pósfay Péter, Kováts Andrea, Magyar Istvánné
Intézmények:
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, Kelet-magyarországi Közösségszolgálat A., KÉVE Komárom-Esztergom Megyei Közösségfejlesztők E., Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete, Közösségi Adattár, GYIÖT, Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség, Közösségszolgálat Bt., Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület, Helyi Nyilvánosságért Egyesület, Köztér Egyesület, "Lokalitás" Csongrád Megyei Helyi Lapok Egyesülete, Tanácsadó Szolgálat
Települések:
Békéscsaba, Debrecen, Tatabánya, Szalkszentmárton, Budapest, Szombathely, Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, Komárom, Pécs, Szeged, Csongrád megye
Tárgyszavak:
regionális szervezetek, közösségi munka
Megjegyzés:
Annotáció:

vissza a tartalomhoz
MEGYEI, REGIONÁLIS SZERVEZETEK

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Székhelye:
5600 Békéscsaba Luther u. 6.
Titkár: Pocsajiné Fábián Magdolna.
1. Az egyesület célja:
a) Segíti, támogatja mindazokat a törekvéseket, amelyek egy-egy település átfogó, hosszabb távú közéleti, kulturális fejlesztésére irányulnak. Közreműködik a tényfeltárásban, a fejlesztés koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában.
b) Kiemelten kezeli az olyan tevékenységeket, amelyek a helyi identitás erősítését, a helyi nyilvánosság kiépülését, a települések adottságaiból származó lehetőségek hasznosítását segítik elő.
c) Bátorítja és információkkal látja el mindazokat, akik a helyi közösségek kiépítésén, fejlesztésén dolgoznak.
2. Az egyesület tevékenysége:
a) Összefogni mindazokat, akik a helyi önszerveződő és önsegítő közösségek életre segítése, működése érdekében tevékenykednek.
b) A célkitűzések megvalósítása érdekében :
– tanácsadó szolgálatot működtet,
– képzéseket és továbbképzéseket szervez szakembereknek és laikus közösségfejlesztőknek,
– felkérésre részt vesz egy-egy település hosszabb távú közéleti, kulturális fejlesztésére irányuló programjának kidolgozásában,
– tagjai közreműködnek e program megvalósításában, ennek érdekében munkacsoportokat hoznak létre, amelybe külső szakembereket is felkérhetnek,
– kapcsolatot tart országos és megyei hatáskörű szervekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal.

Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány
Székhelye:
4028 Debrecen, Simonyi u. 14.
Telefon: 52/ 315-700
Elnök: Groskáné Piránszki Irén
Kuratóriumi tagok: Józsa Kálmán, Pocsajiné Fábián Magdolna
A kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány működteti Debrecenben a Regionális Civil Információs Központot (RECIK), melynek célja, hogy információkat gyűjtsön és szolgáltasson elsősorban egyesületeknek, alapítványoknak, alakuló közösségeknek. Hatékonyan kívánja segíteni a megyében működő önkormányzatok és intézmények munkáját.
Az Alapítvány és a RECIK által működtetett Közösségi Adattár olyan információk gyűjtésére és közreadására vállalkozik, amelyek bátorítást adnak a helyi közösségek elindulására, segítik a közösségek alakulását, hozzájárulnak a nonprofit szektor épüléséhez.
Tanácsadó Szolgálat működik az egészségvédelem, egészségfejlesztés, ifjúsági munka, környezetvédelem, közösség-, település-, illetve térségfejlesztés, pénzügyi és jogi tanácsadás témákban.
A Tanácsadó Szolgálatokon kívül képzéseket szervez a helyi érdeklődők részére, a helyi cselekvés módszereinek megismerésére és gyakorlására, illetve speciális ismereteket adó kurzusokat a nonprofit szektorban dolgozók, tevékenykedők számára.
Az információk hatékonyabb terjesztése érdekében együttműködik a debreceni Szóla Rádióval, a Rádió Derecskével, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Napló Táj-kép szerkesztőségével.

KÉVE Komárom-Esztergom Megyei Közösségfejlesztők Egyesülete
Székhelye:
Tatabánya, Szent Borbála tér
Az egyesület célja és tevékenysége:
Az egyesület célja, hogy a megye területén szélesebb körben megismertesse a közösségfejlesztés-közösségszervezés eszméjét és módszereit. Lehetőséget, fórumot biztosítson tagjainak és az érdeklődő önkénteseknek a szakmai ismeretek elsajátítására a képzés és önképzés szervezésére. Célja továbbá az, hogy kapcsolatot tartson az ország más megyéiben, régióiban működő hasonló egyesületekkel, tapasztalatcseréket szervezzen a már bevált módszerek megismerése.
Az egyesület tagjaiból munkacsoportot (csoportokat) szervez azzal a céllal, hogy vállalják egy-egy település – főleg kistelepülés – fejlesztési programjának előkészítését és a fejlesztés szakmai irányítását. Az egyesület tevékenységéről, szakmai törekvéseiről rendszeresen szervez tanácskozásokat, fórumokat. Tapasztalatairól és elképzeléseiről folyamatosan közreadja a legfontosabb információkat különböző kommunikációs eszközökön keresztül. Egyesületünk kapcsolatok kialakítására törekszik minden megyében működő egyesülettel, amelyik erre igényt tart. A hasonló törekvésű egyesületekkel folyamatos együttműködést alakít ki és közös akciókat, programokat szervez.

Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
Székhelye: 6086 Szalkszentmárton, Felszabadulás u. 43/a
1. Az egyesület célja:
a) A térségi és regionális fejlesztési irányok megvalósításának segítése a közösségfejlesztés eszközeivel, a környezet- és természetvédelem, a turizmus, az önsegítő közösségi munkahelyteremtés, a közösségi szociális munka a képzések és az informatika területén.
b) A térségi közösségi munkások koordinálása, hálózatának kiépítése a Felső-Kiskunságban.
c) A közösségi munka szakmai és egzisztenciális feltételeinek javítása. Az információáramlás elősegítése a közösségi munkások között.
d) A hátrányos helyzetű rétegek kezdeményező és cselekvőkészségének helyreállítása, tevékenységük támogatása.
e) A térség civil szervezeteinek szakmai segítése.
f) Helyi és kistérségi közösségek életrehívása.
2. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében feladatának tekinti a következőket:
a) Együttműködés és partnerség építés önkormányzatokkal, térségi társulással, szervezetekkel, vállalkozásokkal.
b) Képzések és tanulmányutak szervezése a közösségi munkások szakmai továbbfejlődése érdekében.
c) Képzések és tanulmányutak szervezése a célcsoport körében.
d) A közösségi munkások foglalkoztatása érdekében pályázatokon való részvétel és kapcsolatok kiépítése a pályáztató szervezetekkel.
e) A közösségfejlesztési munka során modellértékű minta projektek létrehozásának elősegítése a környezet és természetvédelem, a turizmus, az önsegítő közösségi munkahelyteremtés, a szociális szolgáltatások területén.
– Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése hasonló célokért tevékenykedő szervezetekkel.

Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség
Székhelye:
1011 Budapest, Corvin tér 8.
A Szövetség elsődleges célja: hogy a társult önkormányzatok a magyarországi – de elsősorban saját településükön élő – gyermekeket és ifjakat sajátos életkori helyzetüknek és társadalmi szükségleteiknek megfelelően segítsék; az e korosztálybelieket támogassák egyéni és közös törekvéseik, céljaik elérésében, jogaik érvényesítésében valamint a társadalmi elvárásokon alapuló kötelezettségeik teljesítésében,
– továbbá az ezekhez szükséges feltételek előteremtése és gyarapítása azért, hogy az önkormányzatiságból illetőleg az önkormányzatokra vonatkozó törvényekből és rendeletekből fakadó, az ifjúságra irányuló feladataikat eredményesen végezhessék.

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság
(GYIÖT)
Székhelye:
1011 Budapest I., Corvin tér 8.
A társaság célja, hogy
a) összefogja a magyarországi településeken a gyermekek és a fiatalok érdekérvényesítését vállaló, demokratikus szabályok szerint működő, a gyermekek és a fiatalok öntevékenységét saját településükön megvalósító, a demokratikus eljárások elsajátítását szolgáló sajátos gyermek- és ifjúsági közösségeket,
b) ellássa e közösségek országos érdekképviseletét és érdekvédelmét, ezzel is támogatva munkájuk hatékonyságának növelését,
c) összegyűjtse, feldolgozza és terjessze e közösségek működésének tapasztalatait.
A társaság céljainak valóra váltása érdekében:
a) gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti tevékenységet végez,
b) biztosítja, hogy a gyermekek és a fiatalok maguk hozzák meg döntéseiket és azok megvalósításában aktívan részt vegyenek,
c) lehetőséget teremt arra, hogy a közösségekhez tartozó gyermekek és fiatalok a társaság rendezvényein megismerjék egymás tevékenységét, kicseréljék tapasztalataikat, népszerűsítsék működésüket,
d) információs adatbankot működtet, időszakos hírlevelet, kiadványokat ad közre,
e) tagjai számára megteremti a közös fellépés lehetőségét és alkalmait,
f) kapcsolatot tart és együttműködik hazai, külföldi és nemzetközi társadalmi szervezetekkel,
g) vállalkozási tevékenységet végezhet, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve.

Közösségszolgálat BT.
A társaság ügyvezetője: Pósfay Péter
Székhely:
9701 Szombathely, Pf. 358.
Tel: 94/324-344
Az 1995. decemberében megalapított gazdasági társaság, melynek tevékenységei között szerepel:
– helyi fejlesztésekben való közreműködés,
– oktatás, képzés,
– kiadványok gondozása.
A BT elsősorban Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékben vállalt helyi fejlesztést, helyi vagy kistérségi képzési feladatokat.

Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület
Székhelye:
2903 Komárom, Újszállás u. 11.
Az egyesület célja:
A rászorult térségekben a közösségfejlesztés módszereinek alkalmazása a település és térségfejlesztésben különösen a:
– falusi turizmus elterjesztésében való részvétel,
– munkanélküliek problémáinak enyhítése és a szociális problémák megoldása érdekében módszertani segítségnyújtás,
– vállalkozásfejlesztés, különösen a közösségi vállalkozások területén,
– iskolarendszeren kívüli speciális képzési formák szervezése és vezetése a foglalkoztatás elősegítése érdekében,
– közösségfejlesztők és szociális munkások képzésében való részvétel,
– kiskorú gyermekek napközbeni ellátására alternatívák kidolgozása és működtetése,
– gyermektáborok szervezése, különösen a környezetvédelem területén.

Helyi Nyilvánosságért Egyesület
Székhelye:
9701 Szombathely, Pf. 358.
Tel: 94/324-344
Az egyesület képviselője:
Pósfay Péter
Célkitűzései:
– segíteni a településeken élőket abban, hogy életminőségük javítása
érdekében kellő mértékben tájékozódhassanak, és véleményüket, akaratukat érvényesíthessék a településük fejlődését befolyásoló döntésekben,
– tapasztalatcsere fórumot, információs és képzési lehetőséget biztosítani a helyi nyilvánosságért, valamint a humán központú településfejlesztésért dolgozó személyek és szervezetek számára,
– segíteni és támogatni a településeken létrejövő és már meglévő helyi,
térségi orgánumokat.
Az egyesület tagjai: magánszemélyek és a helyi nyilvánosság érdekében létrehozott szervezetek (egyesületek, alapítványok).

További szervezetek:

Köztér Egyesület
Székhelye Pécs
Vezetője: Kováts Andrea
Pécsett működik, főként a JPTE Közösségfejlesztés szakirányon végzett hallgatók és barátaik alapították elsősorban megyei és regionális fejlesztési munkák vállalására.

“Lokalitás” Csongrád Megyei Helyi Lapok Egyesülete
Székhelye: Szeged
Vezetője Magyar Istvánné
A Csongrád megyében és a régióban működő helyi lapok készítőinek és kiadóinak szakmai összefogása a közösségi médiahasználat érdekében.

Parola archívum