Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Start tudás: A Start hitel lehetőségei vállalkozók számára
Szerző:
Balipap Ferenc dr.
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1991
Szám:
2
Oldalszám:
3. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
Start hitel, vállalkozási hitellehetőség
Megjegyzés:
Annotáció:
A vállalkozások létrehozásához kell egy meglehetősen eredeti tudás, ami az énismerettől, a helyzetfelismerésen át a világban való eligazodás képességéig nagyon sok apró, de kihagyhatatlan elemből szervesül össze.

Parol93

Start - Tudás

Az Iparosok Országos Szövetségének egyik vezetője nemrég arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a Start hitelt kérőknek majdnem a felét valószínűleg el kell majd utasítaniuk. A bejelentés persze önmagában amennyire nem jelent szenzációt - az okokra utaló magyarázat ezúttal legalább annyira figyelemreméltó. Arról beszélt ugyanis a nyilatkozó, hogy a vállalkozói pályázatok, a hiteligénylő programok meglehetősen szakszerűtlenek; a vállalkozáshoz szükséges ismereteknek, a tervezéshez és a sikeres cselekvéshez nélkülözhetetlen legelemibb tudásnak is a teljes hiányáról árulkodók. "A vállalkozás - egy tudomány" - szögezte le füstölgésének tanulságaként az IPOSz-vezér, egyszersmind intve az ehhez nem értőket a kalandorkodástól.
- Na végre! - kiáltott fel szinte lelkesülve, ami azért elég ritkán fordul elő velem manapság a televízió előtt. Csakhogy rájönnek a gazdasági területeken is, hogy tudás nélkül semmit nem lehet eredményesen elvégezni. A kissé riadtan és méltatlankodva beszélő illetékes szavai, aggodalma és intelmei persze nem leptek meg igazán. Évekkel ezelőtt látható volt, amikor a változások, a reformok még csak érlelődtek és irányuk, feltételeik még csak sejthetők voltak, hogy hiába változnak meg majd a körülmények, nem tudnak az emberek úgy cselekedni és viselkedni, ahogyan nem tudnak.
Hogy kulturális, műveltség-, tudás- vagy éppen információ-béli előfeltételek (készségek és képességek) nélkül, csupán az "objektív körülmények" hatására, mintegy automatikusan soha nem voltak és soha nem is lehettek képesek az emberek a valahol valakik által kívánt "fordulatok" célszerűnek vélt végrehajtására - arra a bizonyosság akár az emberiség egész történelme.
Csak hát: ki hitte ezt el nekünk, amikor erről beszéltünk? Ki hitte el akárkinek, és ki hiszi el ma, hogy az oktatással-neveléssel-képzéssel a személyiségbe be nem vitt, a műveltségben vezérlő-cselekvő-értékelő erővé nem érlelt, az egyénben önmaga által fel nem épített s aztán az alkalmazás során vissza nem igazolt tudás nélkül nincs váltani, változni, vállalkozni képes ember?! Most majd persze, megint milliók lesznek kárvallottjai annak, hogy rossz tudást kaptak, hogy a vállalkozás tudományát (is) elhazudták, elrejtették előlük. A bérmunkáslétre, az engedelmességre, a szófogadásra, a vezénylésre programozott nemzedék, amelyben - határozat mondta ki, kérem - "lerakták a szocializmus alapjait", most itt áll a Start-hitel előtt, meg minden előtt, ami "eljött", és természetesen (I) bámul mint borjú az új kapura... Bezárják mögötte-elötte a gyárkaput (meg az iskoláét, bányáét, kohóét, akármiét)- és vakulj magyar, - vállalkozzál! Boldogulj, boldogulhatsz, hiszen jön- most már nem a hatalomnak, hanem egyenesen neked - a hitel, jön tehát a segítség - mit akarsz még?! "Gyürkőzz János, gyerünk János..."
Nehéz nem látni, hogy az ujjszorító, pisztolyt jászolba rejtő - majd fenyegetően megtaláló szövetkezeti hiénaagitátorokkal a faluból elzavart, a városban aztán segédmunkássá majd betanított munkássá ,kapaszkodott" parasztra, vagy a nyomorban vergődő családjába tartozó gyerekére most ráordít megint a tőle elvadított történelem: Vállalkozzál! Tied a tiéd, magadnak építed...!
Persze most már késő volna félni attól, ami régóta látható volt, hogy a többség nem tud úgy cselekedni a változások lehetőségei közt, ahogyan nem tud. Most már az a bizonyosság tempóban megtanulják, maguk, a maguk erejéből, azt, ahogyan boldogulni kell és lehet. Tudják, cselekszik - sokszor eléggé rövidlátóan persze-tízezrek máris. De: rengeteg áldozat lesz, milliók nem lesznek képesek a fordulat megtételére, százezreknek nincs semmi esélyük az átmenet egyéni útjának megtalálására és bejárására. És még mennyi lesz itt, ajjaj, nemcsak a politikában, hanem a gazdaság új bozótosában is az eltévedő és az elbukó...! Olyan, aki a rendszerváltozásnak már nem az elmúlt 45 évben "beprogramozott" és elstartolni se tudó vesztese lesz, hanem majd a reményteljesnek gondolt vállalkozásába, annak menete közben roppan bele...
No de valóban tudomány volna mindemiatt a vállalkozás? Ezt persze nem hiszem. Csak kell hozzá egy meglehetősen eredeti tudás, ami az énismerettől a helyzetismereten át a világban való eligazodás képességéig nagyon sok apró, de kihagyhatatlan elemből szervesül össze. Kiben-kiben. Kell a vállalkozáshoz (is) tehát valami olyasmi, aminek mi eddig itt (a rendszer hibájából!) híján voltunk, amihez csak a kiváltságosok juthattak hozzá, és ami nélkül az élet - élhetetlen. S mert ezt a kultúra, a művelődés szakembereinek nem hitte e! akkor a hatalom és a társadalom, így most hatalmas tömegek e tudás kárvallottjaként kerülnek majd igen tragikus helyzetbe. Kell valami az emberbe, minden időtlen, ami messze túlmutat az éppen adott szükségszerűségeken, - kell valami, amitől emberré válik, és amivel emberré válni vállalkozhat.
Elstartolni ezért a tudásért - sohasem késő; mindenkor lehetséges; és most - a szocializmus bódulatából ébredő magyar társadalomnak - különösen időszerű.

Parola archívum