Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Humanista szomszédsági rádió terve a III. kerületben
Szerző:
Nagy Nikoletta
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1997
Szám:
2-3
Oldalszám:
37
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Humanista Szomszédsági Rádió, Humanista Mozgalom, Kommunikációs Központok, Szomszédsági Rádió
Települések:
Budapest III. kerület
Tárgyszavak:
közösségi médiumok
Megjegyzés:
Annotáció:

INFORMÁCIÓ A III. KERÜLETI HUMANISTA SZOMSZÉDSÁGI RÁDIÓ TERVÉRŐL

Miért?

Azért, mert mindannyian érezzük, hogy az a világméretű rendszer, amiben élünk, már nem sokáig tartható fenn. Az a rendszer, amiben a pénzből mint eszközből cél és minden cselekedet mozgatórugója válik, amiben az egészségügy, az oktatás és az emberi életkörülmények egyre kevesebb ember számára hozzáférhetőek, amiben a mihamarabbi profitszerzés érdekében manipulálják az álmainkat, elfojtják minden kreativitásunkat és vágyunkat az élet valódi értelmének megtalálására, nos, az a rendszer nem szolgál többé minket, emberi lényeket.
A XX. század végéhez közeledve adott számunkra minden technikai lehetőség, hogy eltöröljünk minden fájdalmat és szenvedést a Föld színéről. Elérkezett az idő, hogy kibontakoztassuk magunkban azt az erőt és szabadságot, ami emberré tesz minket, és összefogjunk azért, hogy az embertelen rendszer romjain felépítsük a XXI. század humanista társadalmát, saját magunkért és ezzel együtt mindenki másért.
Soha nem volt még ekkora igény és ekkora lehetőség arra, hogy forradalmian megváltoztassuk az életünket és a környezetünket.

Mi a cél?

A cél egy humanista kerület létrehozása. Egy olyan emberi közösség, egy olyan modell felépítése, ami humanista értékeken alapul. A humanista kerület legfőbb jellemzője, hogy átformálja a jelenlegi formális demokrácia gyakorlatát, olyan valós érdekképviseletet teremtve, amiben a döntések és a lakóhely életének irányítása fokozatosan visszakerül a széles lakossági rétegek kezébe. A humanista lakóhely minden információs csatornát (helyi újságok, rádiók, televíziók, számítógépes hálózatok) az emberek rendelkezésére bocsájt, ilyen módon téve lehetővé a szabad információáramlást és a jövőt építeni kívánó új ötletek és javaslatok térnyerését. A kerületi Kommunikációs Központok szerepe az emberek közötti kapcsolatháló újraépítése és az együttes cselekvés – mint egyetlen lehetséges megoldás – fórumainak biztosítása.

A Humanista Szomszédsági Rádió

A Szomszédsági Rádió a fent leírt humanista kerület felépítésének egy eszköze. Legfontosabb vonása a hozzáférhetőség. (A jelenlegi média-gyakorlattal ellentétben a szomszédsági rádióban való részvétel nem igényel komoly anyagi hátteret és szakképzettséget.) A rádióműsorokat a kerület lakói (magánszemélyek és társadalmi szervezetek) készítik, szabadon véleményt nyilvánítva az őket foglalkoztató problémákról és helyi történésekről, és – legfőképpen – javaslatokat, új nézőpontokat keresve a problémák megoldásához.
A humanista rádió elveiben és működésében alapvetőnek ismeri el az erőszak és a megkülönböztetés visszautasítását valamint a kulturális és vallási sokszínűséget. A szomszédsági rádió mindenben arra törekszik, hogy műsorait és egész működését nagyon nyitottá és élővé tegye. Elsődleges célja a kerületi lakók minél nagyobb számban való bevonása a műsorok készítésébe, illetve az élő műsorokban a hallgatói hozzászólások lehetővé tétele.
Tervünk még a rádió létrehozásán és működtetésén keresztüllétrejött kapcsolatok kiszélesítése olyan módon, hogy javasoljuk a lakóknak más, kerületi szintű kommunikációs és szervező tevékenységek beindítását. (Például szomszédsági újság, klubok, kommunikációs központok és más fórumok.)
A rádió fenntartása csakis nagyszámú résztvevő esetén lehetséges, amennyiben a kerület egésze magáénak érzi ezt a csatornát és – a műsor-készítés fejében – anyagilag is támogatja azt.

Nagy Nikoletta
(Humanista Mozgalom)
131-7934 (üzenetrögzítővel ellátva)
E-mail: 100263.1223@compuserve.com

Parola archívum