Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A közösségi médiahasználat szakértőinek képzése
Szerző:
Péterfi Ferenc
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Helyi nyilvánosság
Év:
1993
Szám:
4
Oldalszám:
12. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
helyi nyilvánosság, közösségi média, képzés
Megjegyzés:
Annotáció:

mediahas.txt

A közösségi médiahasználat
szakértőinek képzése

Köztudott, hogy a civil társadalom újraépítéséhez, az állampolgári aktivitás és részvétel gyakorlatának erősítéséhez, a helyi társadalom bevonásához a tényleges döntések előkészítésébe, tehát a demokrácia helyi szintű kialakulásához a

jól működő helyi
nyilvánosság

nélkülözhetelen.Ennek kialakulásában pedig a helyi médiák: újságok, közösségi televíziók és rádiók meghatározó szerepet töltenek be. Hogy erre megfelelő felkészültséget szerezzenek a polgárok szükség van ehhez értő szakemberekre és olyan intézményekre vagy szervezetekre, amelyek keretet kínálnak az ilyen képzésekre.
A Közösségfejlesztők Egyesülete 1989-ben alakult, a helyi társadalom erőforrásainak feltárására, a civil kezdeményezések, aktivitások segítésére. Működésünk során mindig nagy jelentőséget tulajdonítottunk a helyi nyilvánosság - a helyi tájékoztatás kérdésének.
Programjainkon, kiadványainkban rendszeresen foglalkozunk a helyi újságok, kalendáriumok közösségformáló jelentőségével; felkészítő táborokat szerveztünk helyi lapok szerkesztőinek; kapcsolatot építettünk ki a Szabad Rádiók Európai Szövetségével; kiadványt jelentettünk meg a Parola füzetek keretében: A közösségi rádiózásról címmel. 1991-ben svájci, 1992-ben hollandiai szakemberekkel nyilvános konzultációkat szerveztünk a közösségi rádiózás ottani tapasztalatairól. 1992-ben a hollandiai NIZW (Hollandiai Jóléti és Kulturális Intézet) szakembere Henri Braakenburg segítségével az ország különböző területeiről kilenc szakemberrel körutazást szerveztünk Hollandiába, a helyi rádiók és televíziók működési gyakorlatának megismerésére.
1992 őszétől Civil Rádió - Budapest névvel egy fővárosi körzetű közösségi rádió projekten dolgozunk. Egyúttal egy ismeretterjesztő film terveit készítettük el, amely bemutatja a közösségi rádió és televízió hollandiai működésének gyakorlatát.

Egy projekt körvonalai

Fontosnak tartanánk rendszeres képzések szervezését, ahonnan olyan szakemberek kerülnek ki a gyakorlatba, akik a saját környezetükben helyi rádiók, televíziók, újságok beindításában és működtetésében kínálnak segítséget a hozzájuk forduló magánszemélyeknek és civil szervezeteknek. Mivel hasonló - tehát kizárólag a helyi médiumok sajátosságaira összpontosító - képzések jelenleg semmilyen magyarországi intézményben nincsenek, különösen célszerű lenne, ha ilyen szakemberek felkészítésére állandó műhelyek alakulnának felsőfokú tanintézményekben: egyetemeken, főiskolákon. Amelyek egyrészt saját hallgatóiknak, továbbá - posztgraduális képzés keretében - más érdeklődőknek kínálnának a szakmai beavatásra kurzusokat.
Ezekről a helyekről hívjuk a leendő ottani képzések szervező tanerőit - tanszéki munkatársait, akik képzéseket szerveznének a fenti témában a saját régiójukban. Kezdeményezésünk tehát a közösségi médiahasználat témakörében a képzők képzője lesz.
A projekt résztvevői: Pedagógusképző intézményekben dolgozó tanárok, tanársegédek; közösségfejlesztő szervezetekben dolgozó szakemberek; szociális munkások vagy ilyen képző intézmények alkalmazottai; helyi rádió és televízió alapításában érdekelt önkéntesek.

A program várható
eredménye

A projekt befejezésekor pedagógus- és közösségi munkás-képző intézményekben fakultációként állandó műhelyek alakulnak a közösségi médiahasználat tanítására; az innen kikerülő szakemberek falujukban illetve városrészükben hozzáértő segítői lesznek a civil önszerveződéseknek: elsősorban a helyi médiákhoz való viszonyuk kialakításában.
A kurzus segítséget ad az elektronikus és nyomtatott sajtóval kapcsolatos oktatás szakmai kérdéseinek összefoglaló megismerésére; de elsősorban a médiáknak a helyi társadalom, a helyi közösségek ál-tali működtetésében és használatában, a médiák és a közösségek kapcsolatának fejlesztésében kínál alapvető felkészítést.
A programba várhatóan bekapcsolódnak olyanok is, akik ezekben a hónapokban a gyakorlatban is indítanak helyi rádió és tévéadásokat - számukra is felkészítést kínál a projekt.
Ezeken kívül írásos dokumentum készül az előzetes anyagokból, a projekt gerincét jelentő szeminárium anyagából, valamint a résztvevők projektterveiből és a lebonyolitás során szerzett tapasztalataikból. Ugyancsak dokumentumok születnek a különféle videós és audió (hangzó) anyagokból.
A tervezet fontos eleme, hogy egyesületünk e téren tett korábbi erőfeszítésein és kialakult gyakor-lati tapasztalatain túl szoros együttműködést talált a közösségi médiahasználatban nagy praxissal rendelkező hollandiai szervezetekkel és szakemberekkel. Programunk megvalósításának több pontján, velük együttműködve kívánunk dolgozni: szakmai, gyakorlati s esetenként anyagi közreműködésüket igénybe véve.
(A fenti írás a Közösségfejlesztők Egyesületének a közelmúltban készült pályázatából való részlet. Akit érdekel kezdeményezésünk kérjük jelentkezzen az alábbi címen: 1011 Budapest Corvin tér 8.)
Péterfi FerencParola archívum