Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Hét mintafejlesztési program 2000 ősz - 2001 tavasz
Szerző:
Huszerl József
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Roma program
Év:
2000
Szám:
2
Oldalszám:
7
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
roma közösségfejlesztés
Megjegyzés:
Annotáció:

Tartalom
Hét mintafejlesztési program
2000 ősz – 2001 tavasz

A képzés során 8 program követése körvonalazódott
Célok:
· legyenek sikeresen végigvitt, példa értékű programok;
· lehetőleg minden projektről legyen információ annak érdekében, hogy mások is tanulhassanak belőle;
· azonosítsuk a szervezeteket potenciálisan segíteni tudókat helyi, regionális és országos szinten;
· alakítsuk ki a szervezetek közötti kapcsolatokat;
· törekedjünk a szervezetek és az őket potenciálisan segítő intézmények, szervezetek közötti kapcsolatok kialakulására;
· készítsük fel a szervezeteket az elektronikus kapcsolattartásra.

A megvalósítás lépései, módszerei:
A legfontosabb módszertani kérdés az alább vázolt program elfogadtatása, pontosítása és részletes kidolgozása az érintettekkel és a Soros Alapítvány képviselőivel.
Egy kétnapos programalkotó szeminárium keretében az érintettekkel együtt elkészítjük a végleges programot. A programalkotó szeminárium célja egy olyan program részletes megalkotása, amely szolgálja a fent vázolt célok megvalósítását.
A programalkotó szeminárium résztvevői:
· a kiválasztott szervezetek képviselői – szervezetenként egy fő
· a kiválasztott szervezeteket segítő közösségfejlesztő szakemberek
· a Soros Alapítvány képviselői

A megvalósítás lépései:
1. Folyamatos kapcsolattartás a kiválasztott (ld. később.) 8 szervezettel
1.1. Hírlevél, amely havonta megjelenik a program idején, és tájékoztatja az egész programban résztvevő szervezeteket egymás sikereiről, problémáiról, valamint a program minden fontos eredményéről, eseményéről; lényeges, hogy a hírlevelet az egyik a programban részt vevő szervezet készítse, pl. az ózdiak, mert róluk tudjuk, hogy rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával.
A hírlevelet a követő programban résztvevő szervezetek, a segítők, a potenciális segítők és az előző programban részt vett szervezetek kapnák.
1.2. A civil szférával ill. a forrásteremtéssel foglalkozó folyóiratok előfizetése a szervezeteknek a program idejére.
1.3. A szervezetek programjához kapcsolódó szakanyagok, segítő szakemberek, szervezetek folyamatos gyűjtése és közzététele a hírlevélen keresztül.
2. A kiválasztott szervezetek projektjeinek követése, folyamatos segítése.
2.1. Közösségfejlesztő szakemberek folyamatos részvétele, szakmai közreműködése az egyes programokban.
A közösségfejlesztők rendszeresen látogatják a szervezeteket, rendezvényeiket és segítik a programok megvalósítását. Ezen keresztül megtanítják a közösségi munka módszereit a gyakorlatban, amelynek egyik legfontosabb eleme a közösség minél több tagjának bevonása a munkába.
2.2. Képzés a programok vezetőinek, önkénteseinek, amely segíti őket:
· a programok közösségi támogatásának megszerzésében,
· a programok lebonyolításában,
· a forrásteremtésben.
A képzéseket regionálisan szervezzük szervezetenként 5–6 fő részvételével.
3. A szervezetek közötti kapcsolatok kialakítása:
· a kiválasztott szervezetekben meglévő tudás, szakértelem feltárása és közzététele a hírlevélben,
· a szervezetek közötti együttműködési lehetőségek folyamatos keresése.
4. Záró konferencia a teljes programról, tehát az ezt megelőző képzéssorozatról és a követő programról, melynek célja a tapasztalatok összegzése és a szervezetek közötti további együttműködés megtervezése.
5. Kiadvány készítése – Parola különszám – (elektronikusan is) a programokról
A munka kezdetekor (lásd: programalkotó szeminárium) a programok vezetői és a velük dolgozó közösségfejlesztők minden településen felmérik és rögzítik a program állapotát és közösen tervet készítenek munkájukhoz a fent leírtak figyelembevételével, majd negyedévente jelentést adnak, a program végén pedig „zárójelentés”-ben foglalják össze az elvégzett munkát és a program eredményeit.
6. A munka során összegyűlt információk, tudás rendszerezése és közzététele az előző pontban említett kiadványban

A program végrehajtásához szükséges idő 16 hónap.
1. hónap: programalkotó szeminárium (lásd: alább)
2–13. hónap: a programok követése
3. hónap: képzés
6. hónap: képzés
9. hónap: képzés
14. hónap: záró konferencia (2 napos)
15–16. hónap: a záró kiadvány elkészítése

A program személyi feltételei: programvezető, szervező, nyolc közösségfejlesztő.
A munkába az alábbi települések szervezeteit javasoljuk bevonni:
Azokat a szervezeteket, ill. településeket javasoltuk kiválasztásra, amelyek a közösségfejlesztői szakmai segítséget – minden más segítség mellett – a feladatukhoz való komoly hozzájárulásnak tekintik, mert az előző képzés alatt átlátták ennek jelentőségét, s mindannyian olyan emberek, akik a gyakorlatban is szívesen kipróbálnák ezt.
A javaslatnál figyelembe vettük továbbá azokat:
1. Akik mintaként szolgálhatnak más szervezetek számára, mert jók az elképzeléseik, a gyakorlatuk, és a feltételeik is, valamint mert képesek nemcsak településben, hanem régióban is gondolkodni.
2. Akik a nehéz körülményeik ellenére is jól dolgoznak, ötleteik valódi felelősségérzetről , önálló gondolkodásról, jó együttműködési készségről tanúskodnak. Támogatásuk mindenki számára fontos lehet.
3. A kisebb közösségeket, ahol a képzésen részt vevő vezetőknek és segítőiknek leginkább sikerült azonosulni a településben gondolkodással, illetve, ami még több, eddigi gyakorlatukban is fellelhető volt ez az elem.
Az ő feltételeik is bőven segítésre szorulnak, de ezek a közösségek már nincsenek teljes függésben körülményeiktől.
Mint kis települések, ők is mintaként szolgálhatnak a helyi cselekvésre.
H. J.
Tartalom
Parola archívum