Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A közösségi ház modell
Szerző:
Hallgató Éva, Herczeg Zoltán
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Követő program segédanyaga
Év:
1990
Szám:
3
Oldalszám:
6. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Csapókerti Közösségi Ház
Települések:
Debrecen
Tárgyszavak:
közösségfejlesztő intézmény, settlement, szívességszolgálat, humán adattár, információ
Megjegyzés:
Annotáció:
A közösségi ház modellje egy mai settlement, a környezetükben élő emberek életének, helyzetének és viszonyainak teljes körére igyekeznek tevékenységüket kiterjeszteni.A társadalmasítás hátterét a demokratikus működési modell alapfeltételét jelentik az intézményben működő egyesületek, önszerveződő és autonóm csoportok.

A közösségi ház modell

Debrecen egyik külső kerületében, Csapókertben található egy közösségi ház, amely jó 10 éves kiemelkedő szakmai múlttal rendelkezik. Az alábbiakban egy országos pályázatra készült írásukból közlünk kiemelt részleteket. Meggyőződésünk, hogy több új önkormányzat közösségi intézményének működtetéséhez ismerhet meg egyfajta követhető példát ebből az írásból.(A szerk.)

A Csapókerti Közösségi Ház társadalmi szolgáltatásokat vállaló, közösségfejlesztő intézmény, amelynek történeti előzménye a settlement volt.
A settlement intézményében kapcsolódott össze a problémák közvetlen tanulmányozása, a helyzetfeltárás, a beavatkozás lehetősége, a nevelésgondozás-védelem-fejlesztés-prevenció és terápia szándéka és gyakorlata egy intézményben.
A settlementben folyó tevékenységek egyaránt irányultak a társadalmi, politikai, kulturális, gazdasági és szociális összefüggések és viszonyok feltárására és segítésére. A gyakorlati settlement munkában a szociális és kulturális szükségletek hiányainak mérséklésére és megszüntetésére a szociálpolitikai tevékenység és a népművelés eszközeit integráltan és komplexen alkalmazták.
A közösségi ház modellje egy mai settlement, mi is a környezetünkben élő emberek életének, helyzetének és viszonyainak teljes körére igyekszünk tevékenységünket kiterjeszteni.
A primér prevenciót segítik elő a közösségi házban szervezett iskolai oktatást segítő formák: napközis gyermekfoglalkozások, korrepetálás, gyermek művészeti csoportok (néptánc, gyermekszínpad), a szabadidőre, hobbitevékenységre szerveződő csoportok (sporttanfolyamok, művészi torna, karate), felnőtt és gyermek nyelvtanfolyamok (német, angol), zongora- és gitártanítás, kerámiacsoport...
Egyaránt találnak lehetőséget az előnyös szocio-kulturális háttérrel rendelkező tanulók (pl. nyelvtanulás) és a rosszul szocializált, hátrányos helyzetű gyerekek (veszélyeztetett gyerekek csoportja, személyiségfejlesztő csoport stb.).
Számukra a részvétel lehetőségét a különböző tanfolyamokon is megteremtjük, mentességet kapnak a részvételi díj fizetése alól.
Helye van a közösségi házban a tanításnak, az alsótagozatosok testnevelés óráinak, az egyesületek által szervezett programoknak, moziknak is.
Csoportjaink legnagyobb számban az idősek számára teremtik meg a kikapcsolódás és aktív művelődés lehetőségét...
A társadalmasítás hátterét, a demokratikus működési modell alapfeltételét jelentik az intézményben már évek óta működő egyesületek, önszerveződő és autonóm csoportok.
A döntések meghozatalának fóruma az érdekelt és érintett rétegek és csoportok, egyesületek képviselőit is tömörítő választmány, amely egyúttal a jogok és kötelességek, döntések, gyakorlásának is terepe.
Feladata a tartalmi és ennek megfelelő szervezeti keretek kialakítása, de elsősorban a társadalmi kontroll...
Terveink szerint e hármas tagjai (közösségi ház, családsegítő szolgálat, idősek klubja) önállóan, de egy szoros konzultatív munka révén mégis integráltan működnek majd.

Konkrét szolgáltatások

- konzultatív munka (kliens- illetve esetcentrikusan);
- közösségszervező-fejlesztő-karbantartó tevékeny ség (egyesületek, új alakuló csoportok);
- humán szolgáltatások;
- szakmai konzultáció helyi humán intézményekkel (általános iskolák, óvodák, egészségügyi intézmé nyek);
- segélyezés.
Célunk, hogy elősegítsük a teljes jogú társadalmi tagság elérését, egyenlő feltételeket teremtsünk az információhoz, kultúrához való hozzájutásban is, hogy a társadalom további megosztottságát csökkentsük. Ennek érdekében kezdeményezzük és támogatjuk humán segítő szolgálatok alakulását a városban...
Tervezzük a fiatal munkanélküliek klubjának szervezését a Dolgozók Általános Iskolájával közösen, hogy segítsük beilleszkedési zavaraik, szocializációs problémáik megoldását - szakmai képzéssel, mentális segítségnyújtással.

Tervezzük:

- gondozott családok gyermekeinek nyári táborozását;
- mobil szolgálat létrehozását a városrészhez közel lévő tanyavilágban és egy lakótelepen;
- folytatjuk a városrész szociális térképéhez adat gyűjtést és a folyamatos számítógépes feldolgo zást;
- a humán adattár bővítését;
- beavatkozó kutatást kezdeményezünk az albérletben élők körében;
- szívességszolgálat működtetését.

Ebben az évben preventív vizsgálatot kezdtünk, melynek célja az iskolaérettségre nevelés módszereinek elsajátíttatása a családban és az óvodában.
Feladata a gyerekek követése, figyelemmel kísérése az általános iskolában, az esetleges intézményi és családi konfliktusok elkerülése, oldása, a nehezen beilleszkedő, teljesítmény- és magatartászavaros gyerekek fejlesztése, támogatása.
Intézményünk gyakorlóterepe lesz a Debrecenben is induló szociális szakember-képzésnek...
Herczeg Zoltán
Hallgató ÉvaParola archívum