Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
AZ ÖNKÉNTESEK NEMZETKÖZI ÉVE, 2001.
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Önkéntesség
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2000
Szám:
4
Oldalszám:
3
A cikkben lévő
Nevek:
Bényei Andrásné, Bíró András, Czike Klára, Habencius Judit, F. Tóth András, Garas Ildikó,
Kovács Edit, Kristóf Katalin, Kuti Éva, Perez-Buck; Diana, Rátay Csaba, Závodi Emese, Capeling; Sharon
Intézmények:
Családi Szolgálatok Ligája, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, Egészségügyi Minisztérium, ENSZ, Közösségfejlesztők Egyesülete, Központi Statisztikai Hivatal, Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Nonprofit Információs és Oktató Központ, Református Egyház, Szociális és Családügyi Minisztérium, United Way
Települések:
Amsterdam, Budapest, Hilversumban
Tárgyszavak:
önkéntesség, ENSZ
Megjegyzés:
Annotáció:

vissza a tartalomhoz
AZ ÖNKÉNTESEK NEMZETKÖZI ÉVE, 2001.ELŐZMÉNYEK:

A 2001. évet az ENSZ az Önkéntesség évének nyilvánította. A megnyitásra 2001 januárjában, Amsterdamban, egy nagy nem-zetközi rendezvény keretében került sor. Ennek előkészítése-ként, az elméleti kérdések tisztázása végett rendeztek meg egy szemi-náriumot Hollandiában, Hilversumban, 2000. május 11–12-én. Ms Sharon Capeling, az ENSZ Önkéntes tevékenységek koordinátora vezette a szemináriumot, ahol neves elméleti szakemberek tartottak előadásokat az önkéntes szervezetek, civil szervezetek ismérveiről, a különböző civil és állami gyakorla-ti tapasztalatokról. A szemináriumhoz több alapvető dokumentumot adtak ki.

· Egyetemes nyilatkozat az önkéntességről, mely tartalmazza és világosan megfogalmazza az önkéntesség preambulumát, valamint az önkéntesség alapelveit. A nyilatkozat mindenekelőtt tartalmazza minden ember méltóságának tiszteletben tartását, a megőrzése érdekében tett erőfeszítéseket, az ember képességét élete javításában és állampolgári jogai gyakorlásában.

· Önkéntesség és társadalmi fejlődés (ENSZ dokumentum)
A dokumentum tartalmazza az önkéntesség kialakulását, az előzmények összefoglalását. Meghatározási formákat ad az olvasó kezébe, széleskörűen definiálja a fogalmat, hiszen az önkéntes tevékenység minden országban más és más, de az alábbiakban leírt tulajdonságok szerte a világ-ban megegyez-nek:
„Az önkéntességet három jellemző tulajdonság határozza meg. Először is a tevékenység nem folytatható elsősorban anyagi szolgáltatásért, bár a kiadások megtérítése és jelképes fizetség megengedhető. Másodszor a tevékenységet önként kell végezni, az egyén saját szabad akarata alapján, bár itt is vannak szürke területek, mint például az iskolai közösségi munka, amely bátorítja, néha pedig előírja a diákoknak a részvételt az önkéntes munkában. Harmadszor a tevékenység – az önkéntesen kívüli – más személy hasznát kell szolgálnia vagy a társadalom egészét, bár elismerik, hogy az önkéntes-ség jelentős haszonnal jár az önkéntesre is.”
A dokumentum tárgyalja továbbá az önkéntesség előnyeit, kérdéseket és kihívásokat fogalmaz meg az önkéntességgel szemben, valamint taglalja az önkéntesség kormányzati támo-gatását.

· Az önkéntes tevékenység állami támogatására szolgáló keretek létrehozása
Az anyag az év végi világkonferenciára készül folyamatosan, ajánlásként a kormányok számára.
Az ENSZ 2001. december végi közgyűlésén kívánja ratifi-kálni az ebben foglaltakat, ezzel is elősegítve a világban az önkéntes munka elismerését, megbecsülését és széles körben való elterjedését.

A HAZAI AKCIÓBIZOTTSÁG megalakulása és feladatai
2000. október 18-án a Nonprofit Információs és Oktató Központ és a Családi Szolgálatok Ligája kezdeményezésére az Egészségügyi Minisztériumban találkoztak egymással a civil, a kormányzati szektor és az egyházak képviselői, mindazok, akik érdekeltek ill. érintettek a civil társadalom fejlesztésében, szervezésében, illetve az önkéntesség terén már szereztek bizonyos tapasztalatokat.
Az összejövetel célja az volt, hogy körbejárjuk az önkéntes-ség fogalmát, áttekintsük az önkéntesség helyzetét és szerepét, feltárjuk az előzményeket, megfogalmazzuk, melyek a civil tár-sadalom, illetve az állam feladatai az önkéntesség támogatásá-ban és fejleszté-sében. Az esemény díszvendége volt Diana Perez-Buck asszony, az ENSZ Önkéntesség Évének brüsszeli szervezője, aki elismerését fejezte ki, hogy Magyarország elsőként reagált az ENSZ felhívására. Vitaindító előadást tartott Bíró András Alternatív Nobel-díjas, továbbá Kuti Éva, a Központi Statisztikai Hivatal munkatársa. Rátay Csaba, a Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány igazgatója ismertette az ENSZ jelentését az önkéntességről, s vezette a vitát.

A tanácskozáson négy munkacsoport alakult, a következő területek átgondolására:

1. Tényfeltárás (az önkéntesség hazai gyakorlatának vizsgálata)
2. Együttműködés (állami – nonprofit szektor együttműködési lehetőségei)
3. Képzés (fórumok, találkozók szervezése, az önkéntesség tantárgyi feltételeinek megteremtése)
4. Elismertetés, jogállás (Az önkéntesség jogi helyzetének tisztázása, az önkéntes programok népszerűsítése).

A tanácskozáson 53 fő vett részt: 16 fő az államigazgatásból (MeH, EüM, SzCsM, BM, ISM, KM, OM,), képviseltették magukat a legjelentősebb civil szervezetek, valamint 5 egyházi, önkénteseket is alkalmazó szervezet.

A megalakult munkacsoportok rendszeres időközönként találkoztak egymással és a munka hatékony koordinálása érdekében a következő plenáris ülésen (2000. október 27.) javaslat született egy Akcióbizottság felállítására. Minden munkacsoport két tagot delegálhatott. Az Akcióbizottság 2000. november 29-én állt fel és elfogadta az alábbi célkitűzéseket:

Az Akcióbizottság feladata, célja
– a munkacsoportok feladatainak koordinálása, operatív irányítás
– stratégia és cselekvési terv készítése
– a munkaterv elfogadtatása a munkacsoportok tagjaival
– a munkacsoportokban megfogalmazott értékek képviselete
– a program széleskörű népszerűsítése mindhárom szektorban
– a szükséges költségek meghatározása, a lehetséges források felku-tatása
– a munkacsoportok vállalt feladatainak ellenőrzése

Az Akcióbizottság tagjai:
Bényei Andrásné (Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége)
Czike Klára (United Way, Budapest)
Habencius Judit (Szociális és Családügyi Minisztérium)
F. Tóth András (Nonprofit Információs és Oktatási Központ)
Garas Ildikó (Demokratikus Ifjúságért Alapítvány)
Kovács Edit (Közösségfejlesztők Egyesülete)
Kristóf Katalin
Závodi Emese (Református Egyház, Önkéntes Diakóniai Év)

2001. március 8.

vissza a tartalomhoz
Parola archívum