Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A VOKA programjának bemutatása
Szerző:
Bernatova; Ingrid
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2003
Szám:
3
Oldalszám:
19-22
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Charles Stewart Mott Alapítvány, Civic Association of Tourism Velka Fatra, NPOA Fundation for Support of Citizen Activites, US Iroda a Nemzetközi Fejlődésért, US Információs Szolgálat, Világbank
Települések:
Bela-Dulice, Blatnica, Danova, Folkusova, Mosovce, Necpaly, Turcianske Jaseno, Turiec régió, Velka Fatra mikrorégió, Zabokreky
Tárgyszavak:
Community Development Partnership Program, Meghallgatási Projekt, Partnerség Program, Velka Fatra mikrorégió, Velka Fatra-i Turizmusfejlesztő Egyesület, VOKA
Megjegyzés:
Annotáció:

Ingrid Bernatova
A VOKA PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA
Tartalom

VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (A közösségi cselekvés vidéki szervezete)
1998 óta bejegyzett civil szervezet, amely egyaránt szerveződött tagok és nem tagok szolgálatára. Célja a szlovák falusi emberek mozgósítása annak érdekében, hogy javítani legyenek képesek életminőségüket. Programjaik: közösségfejlesztés, tanácsadás vidéki NGO-k számára, kisvállalkozások segítése, vidéki női közösségi vezetők hálózatának építése, mikrokredit program, kézműves termékek terjesztése. Támogatóik: NPOA Foundatin for Support of Citizen Activities, Charles Stewart Mott Alapítvány, US Iroda a Nemzetközi Fejlődésért, US Információs Szolgálat, Világbank.
Címük
Nám. Stefana Moyzesa 4. 974 01 Banská Bystrica
Telefon: 00 421-88-4151691-2,
Fax: 00 421-88-4151693.
E-mail: voka@changnet.sk, www.voka.sk

A jelentés a 2002 márciusától-2003 januárjáig tartó időszakot fedi le, amikor a magyarországi (kunbábonyi) képzők képzőjét követően regionális közösségfejlesztő tevékenységeket, munkát végeztünk.
A tevékenységeket és a programot két fő irányban valósítottuk meg:
1. intenzív munka a Velka Fatra mikrorégióban
2. településeken, közösségekben végzett tevékenységek, azok szükségleteinek, pillanatnyi helyzetének megfelelően

1. VELKA FATRA MIKRORÉGIÓ
A Velka Fatra mikrorégió 8 településből áll: Bela-Dulice, Blatnica, Danova, Folkusova, Mosovce, Necpaly, Turcianske Jaseno, Zabokreky.
Mosovce a legnépesebb közülük, 1380 lakossal, a legkisebbpedig Folkusova, 122 lakossal.
A mikrorégió a Turiec régió része, amely a Martin és Turcianske Teplice kerületekből áll.
Két fő okból választottuk ezt a mikrorégiót a Közösségfejlesztő Partnerségépítő Programhoz (Community Development Partnership Program):

I. Nem voltak teljesen újak számunkra a helyi kezdeményezések. A projektben velünk együttműködő partnerszervezet, a nyitrai Vidékfejlesztési Intézet (Agency for Rural Development) rendelkezett némi múltbéli tapasztalattal ebben a közösségben. Szervezetünk 2001 májusában Necpaly faluban vezette le Meghallgatási Projektjét (Listening Project).
II. A Velka Fatra-i Turizmusfejlesztő Egyesület (Civic Association of Tourism Velka Fatra) 1999-ben jött létre a fent említett falvak részvételével. Volt tehát itt némi hagyománya a közösségek közti együttműködésnek (bár az főként a turizmus fejlesztésére és az emberek bevonása nélkül történő munkahelyteremtésre szorítkozott).

A mikrorégió előtt álló főbb kihívások, akadályok:
- Nincs együttműködés a Velka Fatra-i Turizmusfejlesztő Egyesület és a helyiek között
- az egyesület fő tevékenysége kizárólag a turizmusfejlesztésre szorítkozik
- az állampolgárokban nincs meg a mikrorégióhoz tartozás érzése
- a munkát senki sem koordinálja az egyesületen belül (nincs kijelölt koordinátor, nincs stratégiai tervezés, az erőforrásokat nem térképezték fel, nincsenek közös csomagok vagy tevékenységek, amelyeket mikroregionális termékként értékesíteni lehetne)

A Partnerség Program keretein belül elérni kívánt célok:

TevékenységIdőbeosztás
I. A kapcsolattartók és a kulcsemberek meghatározása minden egyes közösségben (gyűlések tartása) „mag” kialakítása2002 április
II. Nyilvános ülések (ha lehetséges, más régiókból érkezett vendégelőadókkal)2002 április
III. Meghallgatási Projektek a településeken2002 május- július
IV. SWOT analízis állampolgári részvétellel2002 július- augusztus
V. A „mag” ülései (jövőkép kialakítása, prioritások, célok, fejlesztési stratégia)2002 szeptember-november
VI. A közösség feltérképezése2002 július-november
VII. Műhelymunkák, képzések:
Közösségi pályázás, projekttervezés és -irányítás, vezetőképzés, képzők képzője
2002 november -2003 január
VIII. Terepszemlék2002 augusztus- 2003 január
IX. Helyi tevékenységek (előterjesztett projekt vagy tervezett pályázati tevékenység)2003 január- február
X. Az eredmények publikálása, ez a folyamat más régiókban is beindul a közeljövőben2003 március

Tevékenység I. és II.: Nyilvános megbeszélések
2002 áprilisa és májusa során 2 nyilvános ülést tartottunk, hogy lehetőségünk nyíljon bemutatni a projektet, a munka menetét, a projekt koordinátorokkal való szoros együttműködést célzó „közösségfejlesztő mag” fogalmát és az időbeosztást.
Blatnica, április 16.
Jelenlévők száma: 15 (főként üzletemberek, a Turizmusfejlesztő Egyesület tagjai)
Turcianske Jaseno, május 20.
Jelenlévők száma: 35 (nemcsak egyesületi tagok vettek részt az ülésen, hanem a polgárok és a Kerületi Önkormányzat is képviseltette magát)
Eredmények:
Blatnica-ban világossá vált, hogy a munka 2 különálló csoportban fog folytatódni:
- a Turizmusfejlesztő Egyesület tagjai (üzleti jellegű)
- a helyi kapacitásépítésben részt venni kívánó polgárok

A fizetővendéglátók és más turizmussal foglalkozó cégek nem ismerték fel a közösségi orientációjú tevékenységek fontosságát, és a közösségfejlesztést nem kezelték a gazdaságfejlesztés részeként.
A Turcianske Jaseno-i ülésen tapasztalható változatosabb részvételi arányoknak köszönhetően 5 településen konkrét kezdési időpontokat tudtunk kialakítani a Meghallgatási Projekthez (ami egy közösségi felmérés). (Necpaly-ban a felmérés 2001 májusában zajlott le, míg Mosovce és Zabokreky települések nem kívántak ilyen felmérésben részt venni.)
Ami a helyiekből kialakítandó „közösségfejlesztő magot” illeti, főként polgármesterekkel és önkormányzati képviselőkkel álltunk kapcsoltban. Ők úgy érezték, kötelességük a részvétel, a helyiekkel azonban nehéz volt felvenni a kapcsolatot. Habár mindvégig hangsúlyoztuk a helyiekkel való szoros együttműködés fontosságát, maguk a helyiek nem voltak nyitottak erre az ötletre. Volt már egy nem hivatalos kapcsolattartónk a mikrorégióban (aki egy mikrorégióbeli utazási iroda szervezője). Annak ellenére, hogy helyi emberről van szó, ez a személy sem volt képes a helyiekhez szólni. Szerinte léteznek bizonyos „párbeszédkörök” a településeken, ezek azonban valójában csak a tervei között szerepeltek. Az illető két gyűlést kezdeményezett, ahol újra és újra elmagyarázta a projekt alapvető célját, de ahol nem jelöltek ki egyetlen önkéntest sem a „közösségfejlesztő magba”.
Júniusban, augusztusban és szeptemberben a civil egyesület turizmusfejlesztés-orientált tagjai háromszor találkoztak.
Necpaly, június 26. (minőségi szabványok, nyári programkínálat)
Zabokreky, augusztus 1. résztvevők száma: 15
Necpaly, augusztus 26. (szerződés és konzultáció az ügyvéddel)
Az első megbeszélés a koordinátorral szeptember 16-án zajlott le Blatnica-ban. A koordinációs központot a Bela-Dulice-i helyhatóság területén alakították ki.
Eredmények:
- mikroregionális koordinátor kijelölése
- munkaterv kialakítása a koordinátor számára
- együttműködési és tagsági szabályzat
- a koordinációs központ és az MR közötti lehetséges kapcsolat vázlata
- költségvetés
- a helyszín kiválasztása
- ügyvédekkel folytatott konzultáció

Zabokreky, október 23. - A Velka Fatra-i Turizmusfejlesztő Egyesület taggyűlése.
Mintegy 15 tag volt jelen. Az eredeti terv az erőforrások feltérképezésének bemutatása volt. Minthogy a résztvevők legtöbbje időhiányban szenvedett, a bemutatót a következő ülésig elhalasztottuk. Amit sikerült elérnünk, az a SWOT analízis dátumainak kialakítása volt a helyi lakosok részvételével. Ezt követően novemberben nyilvános üléseket szerveztek.

Tevékenység III. - Meghallgatási projektek
A Meghallgatási Projekt egy speciális közösségi felmérés, amely be kívánja vonni az embereket abba, hogy településük jövőbeli fejlődése érdekében hangot adjanak elképzeléseiknek, véleményüknek, javaslataiknak. Az esetek többségében ez jelenti az első lépést az alulról fölfelé tervezés felé egy településen vagy egy egész mikrorégióban. Ez a fajta felmérés, amelyet maguk a helyi lakosok végeznek, jó lehetőség arra, hogy ők is részt vehessenek a tervezés és a döntéshozás folyamatában. A munkát egy helyi önkéntesekből álló „irányító testület” végzi, melynek tagjait kiképezték arra, hogyan végezzék magát a felmérést, milyen kérdéseket tegyenek fel, hogyan tervezzék meg a folyamatot, hogyan osszák fel a különböző szerepeket a csoporton belül, hogyan elemezzék az eredményeket, és hogyan hasznosítsák azt, amit szomszédjaiktól megtanultak.
A Velka Fatra Mikrorégió falvainak mindegyikére jellemző volt, hogy a polgármesterek és a helyi önkormányzat emberei azt hiszik, hogy kizárólag ők hozhatnak döntéseket vagy beszélhetnek településük jövőjéről. Nagyon nehéz volt más, „pártállástól független” helyi lakost vagy olyan embert találni, akit ténylegesen be lehetett volna vonni a munkába pusztán azért, mert ő is az adott faluban él.
Ez a tény hatással volt a Meghallgatási Projekt egész folyamatára, és talán az eredményekre és az emberek válaszaira is. Az eredményekre ható másik tényező az időzítés lehetett: Szlovákia a szeptemberi választásokat, majd a 2002 decemberi önkormányzati választásokat várta. A helyi önkormányzat emberei által végzett felméréseket tehát a választásokra való készülődés részeként is lehetett értelmezni.
A Meghallgatási Projektek a következő településeken zajlottak:
1. Találkozó
Május 24. Folkusova (5 résztvevő), Danova (4 résztvevő), Blatnica (6 résztvevő). Május 30. Bela-Dulice (8 résztvevő), Turcianske Jaseno (6 résztvevő).
2. Találkozó
Június 4. Folkusova (5), Danova (8); június 6. Turcianske Jaseno (12); június13. Bela-Dulice (10).
A Blatnica nevű település a Meghallgatási Projektek elhalasztása és a szeptemberi kezdés mellett döntött.
3. Találkozó
Június 13. Turcianske Jaseno (9); június 17. Bela-Dulice (14), Danova (8), Folkusova (4).
A településeken működő mind a négy önkéntes csoport befejezte a Meghallgatási Projektet 2002. július 20-ig, amikor az értékelő üléseket tervezték.
4. Találkozó: Értékelés Folkusova-ban
Önkéntes párok száma: 5; kiosztott kérdőívek száma: 50; visszaküldött kérdőívek száma: 28.
Meghallgatási Projekt a következő címmel: „Polgárok a polgárokhoz - Folkusova”.
A település maga 122 lakossal és 40 háztartással rendelkezik. A hangsúly az iskolaépület használatán, az ifjúsági szabadidős programokon és az időseknek nyújtott szolgáltatásokon voltak.
Ami a vezető testületet illeti: főként helyi önkormányzati képviselők hozták létre ezt a testületet, és ez a Velka Fatra mikrorégió minden településére jellemző.
A Meghallgatási Projekt konkrét eredménye:
el kell kezdeni a helyi hírek, üzenetek megjelentetését.
4. Találkozó: Értékelés Bela-Dulice-ben
Önkéntes párok száma: 11; kiosztott kérdőívek száma: 330; visszaküldött kérdőívek száma: 180; lakosok száma: 1217.
Itt is főként önkormányzati képviselők „tervezték meg és végezték el” az egész Meghallgatási Projektet. A felmérés címe: „Meg fogjuk-e együtt változtatni falubeli életünket?”
A legtöbb kérdőívet a fiatalabb generáció tagjai töltötték ki. A visszajuttatott kérdőívek fele az erre a célra szolgáló ládákban gyűlt össze. Interjúkat főként azokkal az idősekkel tartottak, akik nem akarták egyedül kitölteni a kérdőívet, és szívesen vették az önkéntesek segítségét. Néhányan kíváncsiak voltak arra, hogy miért az önkormányzat emberei mennek ki a házakhoz egy ilyen kérdőívvel.
4. Találkozó: Értékelés Danova-ban
Önkéntes párok száma: 6; kiosztott kérdőívek száma: 170; visszaküldött kérdőívek száma: 127; lakosok száma: 450.
Az önkéntesek kiképzésének és az irányító testület létrehozásának folyamata bizonyult a legnehezebbnek ezen a településen. A polgármester nem igazán értette, hogy miért kellene maguknak a helyi lakosoknak végezniük a felmérést, és mindent maga akart elrendezni. Még arra is gondolt, hogy ellenőrizze a kérdéseket, mielőtt kiosztják őket.
4. Találkozó: Értékelés Turcianske Jaseno-ban
Önkéntes párok száma: 6; kiosztott kérdőívek száma: 122; visszaküldött kérdőívek száma: 61; lakosok száma: 354.
A Meghallgatási Projekt címe: „Hallani szeretnénk a véleményét!”.
A hétvégiház-tulajdonosok közt kiosztott 30 kérdőívből csupán négyet töltöttek ki. Az embereket foglalkoztató legfontosabb kérdések a következők voltak: hiányzó szolgáltatások, nincs posta, új könyveket a könyvtárba, környezetvédelmi kérdések és kóbor kutyák.
A tinédzserek is alkottak önkéntes párokat - pozitív jelzés és hozzáállás a polgármester részéről, ám amikor a lakosok reakcióját értékelni kellett, ők voltak a legcsalódottabbak a kisszámú visszajuttatott kérdőív miatt.
Egy figyelmet érdemlő gondolat (a kérdőívekből): „nekünk (a település polgárainak) rá kell jönnünk, hogy a településünkön folyó vagy már megvalósult tevékenységeknek mindenkit érdekelnie kellene, azzal az akarattal és meggyőződéssel, hogy teszek valamit mindenki javára…”.

Tevékenység IV. Nyilvános SWOT analízis
Novemberben több nyilvános ülést tartottak egymást követően: Turcianske Jaseno: Résztvevők száma: 15 fő; Bela-Dulice: 30 fő; Zabokreky: 15 fő; Necpaly: 15 fő; Danova: 17 fő; Folkusova: 5 fő; Blatnica: 0 fő; Mosovce: 43 fő.

A résztvevők száma a lakosok számától függően változott.
Szlovákia decemberben önkormányzati választások előtt állt, így egyes falvakban a polgármester- és képviselőjelöltek félreértették a nyilvános ülések célját. Készek voltak arra, hogy beszédet mondjanak, és meghallgassák polgártársaik kérdéseit. Szerencsére miután elmagyarázták nekik, hogy miért szervezik a gyűléseket, ezek az emberek aktívan részt vettek munkában, mégpedig úgy, hogy hangot adtak a településekkel kapcsolatos nézeteiknek, véleményüknek.
A Velka Fatra mikrorégióhoz tartozó 8 település közül csupán egy nem volt képes a nyilvános ülés megtartására és a SWOT analízis elkészítésére a helyiek bevonásával. Blatnicában egyetlen résztvevő sem volt, úgyhogy a gyűlést egy későbbi, decemberi időpontig elhalasztották.

Tevékenység V. Tervezés, a „mag” találkozója
Mosovce, június 6. - közös elképzelés
A gyűlésen két polgármester és hat másik önkormányzati képviselő vett részt. Azok, akik eljöttek, három települést képviseltek a hatból.
Ahelyett, hogy minden egyes faluban külön jövőképet alakítottak volna ki, majd ezt követően alakítottak volna ki jövőképet a mikrorégió egésze számára, csupán két különböző jövőkép-meghatározást tudtunk kialakítani a mikrorégió számára.

Probléma analízis I: A „mag” találkozója - november 26. Necpaly, résztvevők száma: 12 fő.
Eredmények:
A fő problémák, okok, lehetséges hatások, prioritások meghatározása a jövőbeli fejlődés érdekében.

Probléma analízis II. és III.: A „mag” találkozója - December 3. 16. Mosovce, résztvevők száma: 9-9 fő.
Eredmények:
A résztvevők három tematikus csoportban működtek a novemberi ülés során azonosított problémáknak megfelelően:
1. a befektetők hiánya a mikrorégióban
2. apátia és az érdeklődés hiánya a helyiek részéről
3. a tradíciók és a kulturális örökséggel kapcsolatos lehetőségek

Tevékenység VI. Közösségi feltérképezés
A meglévő erőforrások és a helyi kapacitás felmérése eredetileg az önkormányzatra maradt, minthogy ilyen információkkal ők rendelkeznek.
A mikroregionális koordinátorok egyik feladata a turizmusfejlesztés helyzetének feltérképezése, a lehetőségek, szállások, szolgáltatások, kerékpárutak, oktató körutak és túraútvonalak teljes listájának elkészítése volt.
Ugyanazzal a problémával kellett szembenéznünk, mint a közösségi felmérés során: nem volt megfelelő az időzítés.
Az önkormányzatoknál nem frissítették az adatokat, és azok nem tükrözték a legutóbbi országos népszámlálás adatait. Néhány polgármester emellett még vissza is utasította, hogy ilyen információkat adjon ki.
Többször is megsürgettük a polgármestereket és a helyi önkormányzatokat, minden különösebb eredmény nélkül. Az adatgyűjtést célzó utolsó gyűlés Bela Dulice-ben, Zabokreky-ben, Turcianske Jaseno-ban és Necpaly-ban zajlott le (2002. október 17.).
Mivel tulajdonképpen teljesen magunkra maradtunk, ellátogattunk a martini Irodalmi Múzeumba, Turcianske Múzeumba és Etnográfiai Múzeumba, jó párszor találkoztunk a martini statisztikai hivatal munkatársaival, és a Velka Fatra Nemzeti Park vezetésének közreműködésével rengeteg történelmi, építészeti, demográfiai és környezeti információt gyűjtöttünk.
Az adatokat, információkat a Mikroregionális Stratégiai Fejlesztési Dokumentum részeként gyűjtjük egybe.

Tevékenység VII. Műhelymunka a projekten, tervezés és irányítás
Résztvevők száma: 12
A műhely célja a következő tevékenységek alapjainak megtanítása volt: problémák és a célkitűzések meghatározása egy projekthez, az időbeosztás, a költségvetés és a kapcsolódó források elkészítése és a szerepek, feladatok kiosztása.
Öt falu képviselői vettek részt ezen a másfél napos műhelymunkán szombaton és vasárnap. Legtöbbjük semmilyen előzetes tapasztalattal sem rendelkezett a projektírás területén. Egyesek közülük (állami intézmények alkalmazottai) nehéznek találták, hogy „kicsiben gondolkodjanak”, ti. hogy a nagy, infrastrukturális projektekről a kis közösségi projektek irányába mozduljanak el.
Közösségi pályázás - a műhelyt február végére halasztották.

Tevékenység VIII. Terepszemlék
A mikroregionális képviselők eredetileg tervezett terepszemléi nem alakultak a tervnek megfelelően. Néhányuk ehelyett más, különböző régiókban szervezett VOKA-rendezvényeken vett részt.

Tevékenység IX. Helyi tevékenységek, elküldött projektek, pályázás a falvakban…
A mikroregionális koordinátor által megadott információk szerint néhány település később, márciusban és áprilisban terjeszti elő projekttervezeteit.

Tevékenység X. Az eredmények megjelentetése
2003 márciusára időzítve. Az egyik anyag kerül majd bemutatásra a Szovátán, Romániában megtartandó zárókonferencián.

2. TEVÉKENYSÉGEK A TELEPÜLÉSEKEN, KÖZÖSSÉGEKBEN, AZOK SZÜKSÉGLETEINEK MEGFELELŐEN

Vidékfejlesztés - tapasztalatok, tanulságok: VOKA Konferencia, Detva, 2002 május.
Ez a rendezvény a tapasztalatcsere és a jó gyakorlat megosztásának fórumként szolgált a vidékfejlesztési munkában. Több mint 400 résztvevő választhatott a 12 főbb programból és egy párbeszédpanelből álló 4 fő szemináriumból. Az embereknek (a VOKA tagjainak és partnereinek) lehetősége nyílt a helyi közösségekben vagy mikrorégiókban végzett munkájuk bemutatására.

2 műhelymunkát tartottak a fenntartható turizmusfejlesztés területén. Egy műhelymunkát tartottak Vlkos-ban, egyet pedig Oravska Polhora-ban.
A kétnapos műhelymunkák során tárgyalt témák: a fenntarthatóság alapvető meghatározása, a helyi közösség szerepe, a helyi önkormányzatok szerepe, törvényhozás és alapvető szabályok. Mi az útja a fenntartható falusi turizmus jövőbeli fejlődésének?

Stratégiai tervező ülést tartottak 2 közösség vezetői számára
Január 24-25-én, Polomka-ban a Hrochot képviselői számára. Résztvevők száma: 11 fő.
Január 27-28-án, Jasenie-ben Polomka, Zavadka nad Hronom, és Podkonice képviselői számára. Résztvevők száma: 9 fő.
Képzéssorozatot tartottak a következő helyeken: Cierny Balog, Polomka, Horna Marikova, Kysucky Lieskovec, Dél-Sitno-i mikrorégió, adelai mikrorégió, Dolna Marikova, a következő témákban:
1. A Földhasználati Terv elkészítése
2. Projekttervezés, -irányítás
3. EU-alapok és vidékfejlesztés
4. Társadalmi-gazdasági tervezés a mikroregionális fejlesztésben
5. A helyi önkormányzati képviselők és az állampolgárok közötti kommunikáció különböző formái.

A résztvevők helyi képviselő- és polgármesterjelöltek voltak.
Résztvevők száma: 70 ember 12 településről.
Tartalom
Parola archívum