Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Tartalom / Contents
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2005
Szám:
2
Oldalszám:
2
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
tartalom, Parola
Megjegyzés:
Annotáció:
Tartalom / Contents


Társadalmi párbeszéd a közösségi részvétel fejlesztéséért


Social Dialogue for Developing Community Involvement

Egymásra találni és együttműködni


Finding each other and cooperating

Csoma Gyula: Tanulás és közösség


Gyula Csoma: Learning and Community

Jávor Károly: Kell-e a szakmáknak együttműködni?


Károly Jávor: Is interdisciplinary cooperation necessary?

Czene Zsolt: A vidékfejlesztés kihívásai (és lehetőségei) napjainkban)


Zsolt Czene: Challenges (and Opportunities) in Regional Development Today

Közösségi művelődés szakmai sátor


The vocational tent of community culture

Várgvölgyi Gusztáv: Természeti erőforrás, természeti tőke, társadalmi fenntarthatóság


Gusztáv Vágvölgyi: Natural Resource, Natural Capital, and Social Sustainability

A közösségi részvétel jelentősége a vidéki térségek fejlesztésében


The significance of community involvement in developing rural areas

Részletek Bodorkós Barbara előadásából


Extracts from a lecture by Barbara Bodorkós

A közösségi részvétel erősítése a fenntartható vidékfejlesztés igazi esélye


Enhancing Community Involvement – The Real Opportunity for Sustainable Regional Development

A fejlesztői szemlélet kikerülhetetlensége a szociális munka és a közösségi művelődés területén


The indispensability of the development perspective in the area of social work and community culture

Kulturális és szociális fejlesztés – közös nevezők és helyi alapok


Cultural and Social Development – Common Multiples and Local Funds

Intézmények építése a helyi közösségben


Building Institutions in Local Communities

A hely szelleme – Miért éppen Istenkút?!


The Spirit of the Place – Why Istenkút?

Lehetőségek a Közösségi RÉSZVÉTEL fejlesztésére


Opportunities for Developing Community Involvement

Stratégiai terv 2006–2008


Strategic Plan 2006-2008

Parola archívum