Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Tartalom/Contents
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1999
Szám:
3-4
Oldalszám:
1
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
Megjegyzés:
Annotáció:
Tartalom/Contents
A mánfai önsegítő mezőgazdasági csoport
The Agricultural Self-Help Group of Mánfa
Gondolatok a Felső-Kiskunsági Közösségi
Munkások Egyesületének tevékenységéről
Reflections on the Activities of the Association of
Community Workers in the Upper-Kiskunság Region
Közösség, hagyomány, kultúra:
Kistérségi összefogás a Sárvíz mentén
Community, Tradition, and Culture: Small-Regional
Co-operation Along the Sárvíz River
Média a helyi közösségek kezében
Media in the Hands of Local Communities
Feladatok és lehetőségek az ezredfordulón
a civil szervezetek előtt a település-
és közösségfejlesztésben
Tasks and Opportunities in Local and Community
Development Facing NGOs Around the Millenium
Közösségi Vállalkozásokat
Segítő Szolgálat
Service for Community Enterprises
Az Európai Unió támogatási programjai
a csatlakozó országok számára
EU Accession Grant Programmes
Ajánlás a települések, a települési társulások
ifjúsági referenseinek feladatköréhez
Recommendations to the Youth Referrals of
Local Communities and Associations in
Terms of Their Tasks and Opportunities
"Tető az együttlét fölött" - Roma közösségi
házak vezetőinek és önkénteseinek felkészítése
Key Concepts in Community Development "A Roof
Over Being Together" - The Training of the
Leaders of Gypsy Community Centres
Néha csak az ártalom csökkenthető
Sometimes Only the Damage Can Be Reduced
Demokrácia program a Civil Kollégium kereteiben
Democracy Programme at the Civil College
Bemutatkozik a Fiatalok a
Vidékfejlesztésért Egyesület
The Introduction of the Association of
Youth for Regional Development
Parola archívum