Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Tartalom/Contents
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2000
Szám:
1
Oldalszám:
2
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
tartalom
Megjegyzés:
Annotáció:
Tartalom/Contents
Gondolkodjunk a demokráciáról
A képző tanárok felkészítése a közösségi szempontú demokrácia-képzésekre
A demokrácia tanításának fontossága
A demokratikus deficit – Nyugat-Európa
A demokratikus deficit – Magyarország
Mi a demokrácia?
Részlet a „Gondolkodjunk a demokráciáról!” modulból
Mi a demokrácia?
Demokrácia a mindennapi életben
Esettanulmányok
A demokrácia gyökerei
A „civil történelem” magyar hagyományai
Történelmi áttekintés (A demokrácia egyes
elemeinek meg-jelenése Magyarországon)
Mi az állampolgáriságMit jelent a cselekvő állampolgáriság
Összefoglalás
Részlet a „Gondolkodjunk a demokráciáról!” modulból
Thinking about Democracy
Training the trainers for community oriented training
courses on democracy
The Importance of Teaching Democracy
Democratic Deficit – Western-Europe
Democratic Deficit – Hungary
What is Democracy?
Extract from the „Thinking about Democracy”
module
What is democracy?
Democracy in Everyday Life
Case studies
The Roots of Democracy
The Hungarian traditions of „civil history”
Historic overview (The appearance of different democratic
elements in Hungary)
What is citizenship?
What is active citizenship?
Conclusion
Extract from the „Thinking about Democracy” module
A képzések módszertanáról
On the Methodology of the Training Courses
Helyi cselekvés
A program bevezetése
Local Action
The introduction of the programme
Gazdaságfejlesztés és vállalkozás-élénkítés
A Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Területfejlesztési
Kistérségi Önkormányzati Társulás programja
A résztvevőkről
Pozitívumok - eredmények
Nehézségek
A vezető projekt ötletről röviden
Economic Development and Enterprise Development
The programme of the Local Governmental Union for Regional Development in the Upper-Kiskunság and Along the Danube
About the participants
Positive outcomes
Difficulties
A brief outline of the main project idea
Az Autonómia Alapítvány erőforrásairól
On the Resources of the Autonomy Foundation
Csináljunk levelezőcsoportot
Organising Correspondence Groups
Megfigyelés és cselekvés
Gondolatok a közösségi munkáról
– egy megjelent új kötet kapcsán
Observation and Action
Reflections on Community Work
– in connection with a recently published book
Parola archívum