Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Hálózatépítés Kelet-Közép Európában
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1995
Szám:
5
Oldalszám:
9-12.
A cikkben lévő
Nevek:
Brian Harvey
Intézmények:
Central European Economic Review, Eurodesk, Scottish Community Education Council, Central Bureau for Educational Visits and Exchanges, European Information Service, Journal of European Social Policy, Know How Fund, Charity Know How, British Council, Youth Exchange Centre, British Trust for Conservation Volunteers, Charities Aid Foundation, East European Partnership, East-West Enviorment, Westminster Foundation for Democracy
Települések:
Tárgyszavak:
hálózatépítés, kapcsolatteremtés, nemzetközi önkéntes szervezetek
Megjegyzés:
Folytatás az 1995. 4. számból.
Annotáció:

A Parola 95. IV. számában beszámoltunk Brian Harvey 1995 októberében Londonban megjelent könyvéről, a közép-kelet európai hálózatépítésről, a civil társadalomról és a támogató szervezetekről. Most e könyvnek egy fejezetéből közlünk részleteket, azoknak a figyelmébe ajánlva, akik külső forrásokat keresnek munkájukhoz. A részletet fordította Varga Tamás.

Hálózatépítés Kelet-Közép Európában

Hogyan legyünk naprakészek Kelet- és Közép-Európáról?
Több forrása is létezik a naprakész tájékozódásnak a Kelet- és Közép-Európában zajló eseményekről.

Közép-Európai Szemle
A Central European Economic Review (amely kapcsolatban áll a Wall Street Journal-lal) a régióbeli fejlesztések-kel kapcsolatos, gazdasági jellegű kommentárokat vonultat fel. Évi előfizetése 12.60 font.
Címe: Central European Review, Dow Jones Publishing Co. (Europe) Inc, P.O.Box 2845, 6401 DH Harlem, Netherlands

Eurodesk
Az Eurodesk az Európa Bizottság irányvonalairól és programjairól szolgál információval az oktatás és képzés területén. Ifjúsági-, valamint szociális témákkal foglalkozóknak szól. Az újság a Kelet- és Közép-Európát érintő EU programokat is tartalmazza. Az Eurodesk információ-szolgáltatása egy havonta naprakész állapotba hozott, EU programokat tartalmazó dossziéból (Outlines), egy havonta megjelenő lapból (Update), egy kéthavonta megjelenő újságból (Special), amely valamely specifikus témával foglalkozik (pl. különleges szükségletek, Kelet- és Közép-Európa), valamint egy telefonos segítőszolgálatból áll. Az Eurodesk 1994-ben megjelentetett egy tömör, egylapos nyomtatványt, amely a Közép- és Kelet-Európai EU programok összefoglalása. Az előfizetések évi 50 fonttól 100 fontig terjednek (+ ÁFA), attól függően, hogy milyen típusú szervezetről van szó. Az Eurodesk-et a Scottish Community Education Council (Skót Közösségi Oktatási Tanács) és a Central Bureau for Education Visits and Exchanges (Központi Iroda a Tanulmányutakért és Cserékért) alapította. az Európa Bizottság segítségével.
Eurodesk, Scottish Community Education Council, Rosebery House, 9 Haymarket tce, Edinburgh EH12 5 EZ,
tel: 0131.313.2488, fax 0131.313.6800.
Eurodesk, European Centre, Paradise rd, Plymouth PL1 5QL, tel. 01752.385343
Eurodesk, Central Bureau for Educational Visits and Exchanges Seymour Mews House, Seymour Mews, London, W1H 9PE, tel 0171,725.9498, fax 0171.224.1906 Eurodesk, EuroEd Wales Ltd. Orchard House, Orchard st., Swansea SA1 5DJ, tel. 01792.457456
fax: 01792.650320.

Európai Információs Szolgálat
Az European Information Service havonta jelenteti meg folyóiratát, amely a közép- és kelet-európai fejlesztésekkel foglalkozik. Az Euro-east nevű folyóirat augusztus kivételével minden hónapban megjelenik és átfogó képet
nyújt a régióban végbemenő politikai, kereskedelmi, üzleti, szociális és gazdasági változásokról, az Európai Unió és régió országai közti kapcsolatokra összpontosítva. Kizárólag előfizetés útján vásárolható meg, nyomtatott vagy compact disc formában (CD-ROM), valamint számítógépes modemen keresztül. Az éves előfizetés 21,450 belga frank.
Europe Information Service, rue de Genéve 6, Brussels, 1140, Belgium, te. 322.242.9410, fax 322.242.9549.

Európai Szociálpolitikai Folyóirat
A Journal of European Social Policy (alapítva 1991-ben) európai szociálpolitikai kérdésekkel foglalkozik és komoly figyelmet fordít a kelet- és közép-európai fejlesztésekre. Journal of European Social Policy, Longman Ltd., Longman House, Burnt Mill, Essex CM20 2JE

"Az európai"
Ez egy újság, amely a legtöbb újságárusnál kapható, az EU-ban és Európa többi részén történő politikai-, gazdasági- és kulturális fejlesztésekre összpontosít. valamint rendszeres összefoglalóját adja a Kelet- és Közép-Európában történő eseményeknek és tevékenységeknek, mind az újság fő részében, mind az üzleti mellékletben. The European, 200 Gray's Inn Road, London WC1 X 8NE Előfizetések: PO Boy 14, Harold Hill, romford, Essex RM3 8BR

Kapcsolatteremtés

Ez a fejezet azt vizsgálja, hogyan vehetik fel a brit önkéntes szervezetek a kapcsolatot a kelet- és közép-európai szervezetekkel. Bemutatja a legfontosabb brit szervezeteket, amelyek hasonló kapcsolatokat hoztak létre - ilyenek a Know How Fund, a Charity Know How, a British Council és a BEARR Trust. A fejezet számos szakosodott szervezetet is felsorol, amelyek meghatározott területekre összpontosítanak (pl. önkéntesek elhelyezése, környezet). Néhány régióbeli testvérvárosi kapcsolatról szóló megegyezés is szerepel a felsorolásban. A fejezet egy beszélgetéssel folytatódik, amely arról) szól, hogyan jöttek létre a régió és szervezeteinek fejlesztésére szánt brit segélyek, a humanitárius segítségnyújtástól a technikai jellegű segítésig. Szerepel a fejezetben egy vizsgálat arról is, hogyan fejlesztette néhány nyugat-európai székhelyű hálózat a tevékenységét keleten. A fejezet megtárgyalja a European Foundation Centre (Európai Alapítványi Központ) és az Orpheus információs központok hálózatának szerepét. Ezek a szervezetek helyes és hasznos útjai a régió önkéntes szervezeteivel való kapcsolat felvételének. Végül, a fejezet annak a fontos szerepnek az áttekintésével zárul, amelyet az alapítványok (köztük sok amerikai) játszottak a kelet- és közép európai önkéntes szektor fejlesztésében.

Know How Fund
A Know How Fund az akkori miniszterelnök, Margaret Thatcher kezdeményezésére jött létre, azért, hogy gondoskodjék az első segélycsomagról az 1989-90 telén bekövetkezett lengyel válsághelyzet megkönnyítésére. Ma már Nagy-Britannia Kelet- és Közép- Európa országainak, valamint a volt Szovjetunió utódállamainak kétoldalú segítséget biztosító programja, amelynek célja, hogy segítse a pluralista demokráciába és a piacgazdaságba való átmenetet, a megfelelő készségek megfelelő időben és rugalmasan történő biztosításával. A Know How Fund szolgáltatásai közé tartozik jelenleg a konzultáció, a privatizációs tanácsadás, a vezetőképzés, a munkanélkülieket segítő képzési szolgáltatások, a bűnözés elleni harchoz való segítségnyújtás és a polgári szolgálat segítése. Az alapítvány segítséget nyújt a kisebb üzletek, pénzügyi szolgáltatások, a parlamentarizmus, valamint a média intézményeinek fejlesztésében. Az alapítvány hangsúlyozza, hogy nem exporttámogató alapítvány, nem bank és nem katasztrófasújtottakat segítő szervezet. A Know How Fund megalapítása óta több mint 158 millió fontot költött ilyen célokra, 2000 gyakorlati projectet támogatva ezzel. Az 1994/5-ös költségvetés meghaladta a 73 millió fontot. A pénzügyi támogatást az Overseas Development Administration (Külföldi Fejlesztések Igazgatósága) biztosítja.
Know How Fund, Joint Assistance Unit, Foreign and Commonwealth Office, Old Admiralty Building, Whitehall, London SW1A 2AF, tel 0171.210.0004 (eastern and central Europe)
Know How Fund, Aleja Roz 1, 00 556 Warsaw, tel: 48.2.628.10015, fax 482.621.7161

Charity Know How
A Charity Know How (alapítva 1991-ben) Kelet- és Közép-Európa országainak és a Szovjetunió utódállamainak önkéntes szektoraival épít ki kapcsolatokat. Célja az ezen országokban működő önkéntes szektorok újjászervezésének támogatása olyan pénzügyi támogatások nyújtásával, amelyek Nagy-Britannia és a térség területei közti partnerkapcsolatok létrehozását ösztönzik. A szervezet e kapcsolatok a támogatások felhasználását követő életben tartását is szorgalmazza (ez általában így is történik). A Charity Know How-t körülbelül 20, a Kelet- és Közép-Európával való kapcsolatépítésben érdekelt tröszt, valamint a Joint Assistance Unit of the Foreign and Commonwealth Office (a brit kül- és belügyminisztérium közös segítő osztálya) szponzorálja, 50-50 százalékos alapon (nagyon kevés olyan tröszt létezik, amely önállóan támogat kelet- és közép-európai projekteket: majdnem mindegyikük a Charity Know How-ban egyesíti pénzalapjait). A Charity Know How nem szponzorálja az önkéntes szervezetek fenntartási költségeit: ehelyett cseréket, partnerkapcsolatokat, közös projekteket, az önkéntes szektort fejlesztő projekteket, tanulmányutakat, képzéseket, fordítási költségeket, valamint, amint azt neve is sugallja, olyan ötleteket támogat pénzzel, amelyek az információ, tudás és tapasztalat áramlásához vezetnek.
A Charity Know How 1993-ban 283 esetben nyújtott pénzügyi támogatást, ami összesen 701086 fontot, átlagosan pedig 2480 fontot tesz ki támogatásonként. A támogatások fajtája a felderítő jellegű támogatásoktól (legfeljebb 500 font) a megismételhető, modell jellegű projektek számára kiadott, nagy összegű támogatásokig terjed (10000-től 25000 fontig). A Charity Know How munkája a szervezet éves beszámolójában körvonalazódik. Ez a beszámoló esettanulmányokat, és minden kiadott támogatás részleteit tartalmazza. Minden támogatott tevékenységről beszámolót kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a projekt során történteket, valamint ezek eredményeit is. A Charity Know How Európában egyedülálló szervezet - egyetlen ország sem rendelkezik olyan, hasonló testülettel, amely a kelet és nyugat közötti kapcsolatok fejlesztését tűzte ki céljául -, amely a térséget érintő információk és szakértelem gazdag tárháza. Más hasonló programokhoz képest, a Charity Know How gyorsnak, rugalmasnak és nyíltnak mondható.
Az East-West Link (Kelet-Nyugat Kapcsolat) a Charity Know How egyik osztálya, amely külön foglalkozik az információkkal, valamint az NGO-k és a két érintett terület közötti hálózatépítéssel. Brit szervezeteknek biztosít információt, kapcsolatokat és a kelet- és közép európai önkéntes szervezeteket érintő helyes gyakorlat példáit. Segít a térség szervezetei, és megfelelő leendő brit partnereik összehozásában. Az East-West Link negyedévenként egy információs csomagot ad ki, műhelymunkákat szervez, és egy több mint ezer NGO-t tartalmazó adatbázissal is rendelkezik.
A Charity Know How szellemének egyik jellemzője, hogy a kritériumokat széles skálán helyezi el: a javaslatokat a keleti és nyugati önkéntes szervezetek tervezik meg, úgy, ahogy az szerintük legmegfelelőbb. A Charity Know How az angoltanítást nem finanszírozza. A szervezet jelenleg információkészletét, kiadványait és könyvtári szolgáltatásait bővíti, valamint több kelet-kelet kapcsolat létrehozását támogatja. A Charity Know How-t a Charities Aid Foundation - CAF (Karitatív Segély Alapítvány) igazgatja.
Charity Know How, 114-118 Southampton Row, London WC1 B 5AA, tel: 0171-400-2300, fax: 0171-404-1331, email: chknowhow@gn.apc,org.

British Council
A British Council Nagy-Britannia és a világ más országai közti tanulmányi és kulturális kapcsolatokat mozdítja elő. British Council, 10 Spring Gardens, London SW1A 2BN
British Council (Baltics), Lazaretes iela 3, Riga 226010, Latvia, tel: 371-320-468, fax: 371-883-0031
British Council, ul Ulyanovskaya 1, Moscow 109189, Russia, Tel: 7-095-915-3511, fax: 095-975-2561
British Council, Benczúr u. 26. 1068 Budapest, tel: 321-4039, fax 269-6594

Tanulmányutak és Tanulmányi Cserék Központi Irodája
A Central Bureau for Education Visits and Exchanges a legfőbb brit kormányügynökség, amely a cserék útján történő nemzetközi oktatást támogatja. A szervezet a British Council része és a brit oktatásügyi minisztérium valamint az Európa Unió támogatják. Információt és tanácsadást biztosít, csereprogramokat szervez és irányít, oktatási intézmények közt hoz létre kapcsolatokat, valamint széles skálán publikál információt csereelképzelésekkel rendelkező csoportok számára. Ezt a munkát az általános, közép- és felsőoktatás, a tanárképzés és tantervfejlesztés szintjén végzik. Különlegesen hasznos lehet a Központi Iroda által kiadott Nagy-Britannia/szovjet utódállamok közti iskolai cserék kézikönyve (UK/Former Soviet Union School Exchange Handbook).
Central Bureau for Educational Visits and Exchanges, Seymour Mews House, Seymour Mews, London Wi H 9PE, tel: 0171-486-5101, fax: 0171-935-5741
Central Bureau for Educational Visits and Exchanges, 3 Bruntsfield crescent, Edinburgh EH10 4HD,
tel: 0131-447-8024, fax: 0131-452-8569
Central Bureau for Educational Visits and Exchanges, 1 Chlorine gardens, Belfast BT9 5DJ, tel: 01232-664-418, fax: 01232-661-275

Ifjúsági Cserék Központja
A Youth Exchange Centre támogatja a csereprogramokat a brit és más országokbeli (beleértve Kelet- és Közép-Európát) fiatalok között. A kétoldalú támogatást kölcsönös utakra adják ki, ez általában az összes költség harmadát fedi. Több mint ezer esetben nyújtanak támogatást évente.
Youth Exchange Centre, British Council, 10 Spring gardens, London SW1 2BN, tel 0171.389.4030
Specializálódott szervezetek, amelyek kapcsolatban állnak Kelet-
és Közép-Európával

Brit Környezetvédő Önkéntesek Trösztje
A British Trust for Conservation Volunteers (BTCV) 1959-ben jött létre, azzal a céllal, hogy önkéntesek által végzett, gyakorlati környezetvédő tevékenységeket támogasson. Ezt a hétköznapokon és hétvégeken szervezett közösségi projekteken, valamint az önkéntesek munkautaztatásán keresztül végzik, Nagy-Britanniában és külföldön egyaránt. Kelet- és Közép-Európa országaiban ezt az Intemational Conservation Action Network-ön (Nemzetközi Környezetvédelmi Hálózat - ICAN) keresztül végzik. Ez a szervezet rendelkezik tagokkal Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában és Oroszországban is. A BTCV-nek van egy nemzetközi osztálya, amely kapcsolatban áll az érintett országok nem-kormányzati szervezeteivel, és amely segít nekik tevékenységük megtervezésében. Például, a BTCV dolgozott együtt a Romanian Ecology Youth Group-pal (Román Ökológiai Ifjúsági Csoport -TER) és segített bolgár NGO-knak is új stratégiák és projektek kigondolásában.
British Trust for Conservation Volunteers, 36 St Mary's st, Wallingford, Oxfordshire OX10 OEU, tel 01491.839766, fax: 01491.839646.

Karitatív Segély Alapítvány
A Charities Aid Foundation (CAF) a legmeghatározóbb olyan brit szervezet, amely szolgáltatásokat és információt biztosít donorok és karitatív szervezetek számára. A szervezet régóta fontos támogatója a kelet- és közép-európai önkéntes szektor fejlesztésének. 1991-ben Prágában hoztak létre egy irodát, amely végül az Alapítványok Információs Központjává (Information Centre for Foundations - ICN) fejlődött. A szervezet támogatta a Charity Know How magalapítását, amelynek további fejlődését is irányította, abban a meggyőződésben, hogy egy ilyen szervezet sokat tehetne az önkéntes szektor szakértelmének Kelet és Nyugat közötti megosztásában. A Charities Aid Foundation 1993-ban Moszkvában létesített irodát, azzal a céllal, hogy információs és képzési projekteket támogasson, valamint hogy alapvető kutatásokat végezzen a szektorban. A CAF más országok önkéntes szektoraiban is indított kutatást, azért, hogy a későbbi potenciális szponzorokat tanácsokkal láthassák el. A CAF nem tervezi több iroda nyitását a térségben, mégis reméli, hogy alkalma lesz az NGO-k képviselő testületeinek fejlődését támogatni, lényeges projektek létrehozását javasolni nem-kormányzati csoportoknak, valamint kisebb pénzügyi támogatásokat nyújtani hasznos munkát végző független szervezetek számára. Charities Aid Foundation, 114/118 Southampton row, London WC1 B 5AA, tel: 0171.831.7798,
fax: 0171.831.0134.
Charities Aid Foundation, 10 Elizarovoi st, Moscow 103064, Russia, tel 7.095.928.0557, fax 7.095.975.2190. Charities Aid Foundation, 48 Pembury rd, Tonbridge, Kent TN9 2JD, tel 01732.771.222, fax 01732.350.570

Kelet-Európai Partnerkapcsolat
Az East European Partnership-et 1990-ben, a Voluntary Service Overseas - VSO (Tengerentúli Önkéntes Szolgálat) kezdeményezésére hozták létre azzal a céllal, hogy önkénteseket helyezzen el Kelet- és Közép-Európa országaiban (a szervezet jelenleg független a VSO-tól). A munka 1991-ben, Lengyelországban és Romániában kezdődött meg, és azóta a térség többi országára is kiterjedt. Az önkéntesek szakértő munkások, akik a vendéglátó szervezet alkalmazottaival kollegiális viszonyban dolgoznak, és a helyi fizetéseknek megfelelő bért kapnak. Az EEP állja a toborzás, az utazás, a nyelvtanítás és a betegségbiztosítás költségeit. A vendéglátó partnerek az ottani körülményeknek megfelelő ellátást biztosítanak. A programot a kormányzati és nem-kormányzati szektorok egyöntetű akarata vezéreli. Jelenleg, a következő területeken van szükség képesített emberekre: angoltanítás, egészségügyi szolgáltatások, kis- és közép-méretű vállalkozások, üzleti oktatás és a halláskárosultak köre. 1991 és 1994 között az EEP több mint 300 embert küldött a tengerentúlra (Európába). 1994-ben a szervezet egy hosszú távú, ötéves, 1.5 millió fontos program keretén belül, tíz önkéntest küldött az Urál négy nagyvárosába azzal a céllal, hogy ott szociális és egészségügyi szolgálatoknál valamint önkéntes szervezeteknél működjenek tanácsadóként. Közép-Európában az önkéntesek a nyelvtanításban és a gyermekgondozásban vesznek részt. A szervezet hírújsága a Link.
East European Partnership, Carlton House. 27A Carlton drive, London SW15 2BS, tel: 0181-780-2841

Kelet-Nyugati Környezet
Az East-West Environment (alapítva 1992-ben) egy Londonban székelő európai szervezet, amely a környezetvédelem és a gazdasági fejlődés kelet- és közép-európai integrációját hivatott segíteni. A szervezet kutatásokat végez a gazdasági fejlődés a környezetre gyakorolt hatásáról, erőfeszítéseket tesz annak mérséklésére., valamint a kutatás eredményeit nyilvánosságra hozza. Partneri és támogatói viszonyban dolgozik a térség hasonló célokkal működő szervezeteivel. Az East-West Environment a következő intézmények megbízásából végzett már kutatómunkát: BBC, Európa Tanács (jelentés "Turizmus és környezet" címmel), European Bank for Reconstruction and Development (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank - környezetvédelmi törvényhozás), Federation of European Greens (Európai Zöldek Föderációja), OECD (jelentés "Mezőgazdaság és környezet" címmel) és Word Wide Fund for Nature UK (analízis "A Phare program és a környezet" címmel). A szervezet havonta megjelenő hírújsága az Aegis (előzőleg East-West Environment Newsletter), amely Kelet- és Közép Európa országainak környezetvédelmi kérdéseivel foglalkozik. Az Aegis minden új fejleményről hírt ad, különös tekintettel a nem-kormányzati szervezeteket érintő kérdésekre.
East-West Environment, Maritime House (annexe), Old Town, Clapham, London SW1 W 7TR,
tel: 0171-730-2363, fax: 0171-730-5168, email: eweuk@gn.apc.org,

Westminster Alapítvány a Demokráciáért
A Westminster Foundation for Democracy-t a brit parlament alapította 1992-ben, felségjog által. A minden párt támogatását élvező alapítvány a pluralista demokrácia intézményeinek felépítésében nyújt segítséget. A szervezet által prioritást élvező térségek közül kettő: a szovjet utódállamok valamint Kelet- és Közép-Európa (a harmadik: angolajkú Afrika). Ezekben a térségekben az alapítvány politikai pártokat, szabad médiát, szakszervezeteket és nem-kormányzati intézményeket támogat. Azokat a projekteket részesíti előnyben, amelyek az önfenntartóság elérésében segítenek szervezeteket. A támogatások 50%-át brit politikai pártok kapják, másik 50%-ban pedig több-párti és pártonkívüli projektek részesülnek.
A legtöbb támogatás 3000 és 11000 font közötti összeget tesz ki. A pályázatokat negyedévenként tartott igazgatósági üléseken bírálják el. A szervezet szponzorálta brit politikai pártok és szakszervezetek tanulmányútjait, látogatásait. felszereléseket biztosított politikai pártok részére (pl. fax- és fénymásológép), asszisztált kampányokban, politikai témájú konferenciákat szponzorált (pl. az információ szabadsága), női egyesületeket segített, cigány kisebbségi önkormányzati választásokon segédkezett, támogatta a nyári iskolákat, szponzorált egy demokráciával foglalkozó TV-sorozatot, támogatott egy közösségfejlesztési tanulmányutat, valamint emberi jogi képzéseket finanszírozott. A szervezet 1993/4-ben 236 projektet támogatott, ennek 60%-át Kelet- és Közép-Európában, és további 17%-át a Szovjetunió utódállamaiban. Az évenkénti összes támogatás összege 2 millió font. Az alapítvány negyedévenként megjelenő hírújsága a WFD review.
Westminster Foundation for Democracy, Clutha House, 10 Storey's Gate, Westminster, London SW1 P 3AZ,
tel: 0171-976-7565, fax: 0171-976-7464

Akadémiai testületek, képzés és tanácsadás
Sok Kelet- és Közép-Európára specializálódott akadémiai szervezet létezik, ezek elsődlegesen egyetemi székhelyűek. A kelet- és közép-európai szociálpolitikai fejlesztésekkel foglalkozó kutatást a Leeds Metropolitan University (Leeds-i Városi egyetem) végzi. Az oxfordi Brookes egyetemen működő Centre for Development & Emergency Planning gazdaságilag hátrányos helyzetű közösségeknek nyújt technikai jellegű segítséget Kelt- és Közép-Európa, valamint a szovjet utódállamok területén. A központ környezetvédelmi, egészségügyi, közösségi tevékenységekre, valamint önkéntes szervezetek képzésére specializálódott és szorosan együttműködik belarussziai nem-kormányzati szervezetekkel is.
Centre for Development & Emergency Planning (CENDEP), Oxford Brookes University, Gipsy lane, Headington, Oxford OX3 OBP, tel: 0865-483-413,
fax: 0865-483-298, e-mail CENDEPQBROOKES.AC.UK Leeds Metropolitan University, Calverly st, Leeds LS1 3HE, tel: 0532-832-600.

Az 1991-ben alapított INTRAC, vagy más néven International NGO Training and Research Centre (Nemzetközi NGO Képzési és Kutatási Központ) olyan NGO-knak kínál tanácsadást és képzési szolgáltatásokat, amelyek sok országban működnek, vagy akarnak működni, beleértve Közép- és Kelet Európa országait és a Szovjetunió utódállamait is.
INTRAC, PO Box 563, Oxford OX2 6RZ, tel: 01865-201-851, fax: 01865-201-852.

Parola archívum