Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Mit jelent a Helyi Cselekvés Program?
Szerző:
Nagy Albert
Sorozatcím:
Rovat:
HCSP
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2001
Szám:
2
Oldalszám:
8 - 9
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
helyi cselekvés program, helyi kezdeményezés, Charles Stuart Mott Alapítvány, Rockefeller Brothers Alapítvány, Lévi Strauss Alapítvány, önszerveződés, demokratikus folyamatok, lakossági szerveződés
Megjegyzés:
Annotáció:

Tartalom
MIT JELENT A HELYI CSELEKVÉS PROGRAM

A Helyi Cselekvés Program a Charles Stuart Mott Alapítvány, a Rockefeller Brothers Alapítvány, a Soros Alapítvány és a Lévi Strauss Alapítvány (ifjúsági projektek) pénzügyi támogatásával valósul meg.

A Helyi Cselekvés Programban eddig támogatott szervezetek és közösségek:

Együtt Nádasdért Egyesület; Makrai Közösség, Pécs-Makra; Ifjúsági Baráti Kör, Apaj; Sport- és Ifjúsági Klub,
Bárdudvarnok; Bamba Klub, Görcsöny; Faluszépítő Baráti Kör, Tass; Zalaegerszegi játszópark; Tiszakécske Fejlődéséért Egyesület; Dzsumbuj Help, Budapest; Együtt Okányért Egyesület; Mezőszilasi Ifjúsági és Kulturális Egyesület.

Pályázati útmutató
A programot a Közösségfejlesztők Egyesülete szervezi, koordinálja.

Mit támogatunk?
A program bátorítani kívánja a helyi kezdeményezést, részvételt és cselekvést, az önszerveződést, a demokratikus folyamatokat. Olyan lakossági szerveződéseket támogat, amelyekben perspektíva mutatkozik, vagyis amelyekben egy hosszabb távú együttműködésre is megfogalmazódik az igény.
Bővebben kifejtve: A program kész támogatni bármely helyi, közös probléma megoldására történő állampolgári, önkéntes szerveződést (pl. önkéntes szolgáltatás megszervezése, szívesség-szolgálat, információs központ létrehozása, tanácsadás; helyi média működtetése; közösségi gazdasági kezdeményezések, olyan helyi akciók, amelyek egy további együttműködés alapját képezik).
Kezdő (első) helyi kezdeményezések felkarolására gondolunk elsősorban, olyanokra, amelyek kapcsolatok, cselekvési technikák híján és a kezdéshez szükséges anyagi támogatás nélkül nem tudnának megvalósulni.
A támogatás alkalmat ad arra is, hogy nem jogi személyek is kérhessenek egyszeri támogatást.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a hátrányos helyzetű települések, kisebbségi csoportok.

Miből áll és mire fordítandó a támogatás?
A támogatás két részből tevődik össze: szakmai és pénzügyi támogatásból.

1. Szakmai támogatás. Ennek keretében a helyi kezdeményezők csoportja élhet egy közösségfejlesztő szakember közreműködésével, aki a program kialakításában, véglegesítésében, a pályázat elkészítésében is segít.
A program megfelelő kivitelezése, ill. az alakuló szervezet megerősítése érdekében a kezdeményezők csoportja egy hétvégi képzésen vehet részt a Civil Kollégium Alapítvány bentlakásos képzési központjában, Kunszentmiklós-Kunbábonyban. Ezen a képzésen a kezdeményezők csoportja az általában vett „civilség”-et és a szervezet saját helyi szerepének lehetőségeit gondolja végig.
A segítő közösségfejlesztő rendelkezésre áll a program megvalósítása során is, szükség esetén tanácsokkal segíti a kezdeményezőket. Segítség kérhető tőle a projekt befejezésekor, a jelentés elkészítésében, ill. a további cselekvési lehetőségek végiggondolásában is.

2. Pénzügyi támogatás. A pénzadományt elsősorban nem a program működési költségeire kívánjuk fordítani (előadók kifizetése stb), hanem a további munkához szükséges feltételek megteremtésére (eszköztár kialakítása). Ez természetesen nem jelent merev elhatárolódást, de azt szeretnénk, hogy a működési költségeket helyi forrásokból teremtsék elő a kezdeményezők (önkormányzati, vállalkozói támogatás, ill. lakossági hozzájárulás formájában).
Amennyiben a pályázó csoport nem jogi személyiség, a pályázaton elnyert összeget a közösségfejlesztő segítő, ill. a Közösségfejlesztők Egyesülete kezeli számláján.
A támogatás elszámolása egy rövid írásos eredménybeszámoló és a számlák beadásával történik, rögtön a projekt befejezése után. A beszámolók nyilvánosságra kerülnek.
A pályázatok elbírálása folyamatos.

3. A pályázatához mellékelni kell szakértőink értékelő javaslatát, mert pályázatát csak ebben az esetben tudjuk befogadni.
Az egyesület Közgyűlése régiónként az alábbi szakértő munkatársakat bízta meg a program szakmai irányításával (előkészítés, javaslattétel, képzés, folyamatkísérés, értékelés):
Dél-Dunántúl: Farkas Éva, tel.: 72 312-109
Nyugat-Magyarország: Pósfay Péter,
tel./fax: 94/324-344
Közép-Dunántúl: Monostori Éva, tel.: 34/342-208
Észak-Magyarország: Szolnoki Ildikó, tel.: 32/432-101
Kelet-Magyarország: Varga Matild, tel.: 30/211-2679
Dél-Alföld: Pocsajiné Fábián Magdolna,
tel.: 66/442-122 fax: 66/445-765
Budapest és Pest megye: Kovács Edit,
tel./fax: 201-5728
Kérjük, hogy pályázata elkészítése előtt a pályázó konzultáljon regionális munkatársunkkal!
Az Adományi Bizottság öt tagból áll. Ebből három fő más civil szervezeteket képvisel, két fő pedig a Közösségfejlesztők Egyesületét.
A program vezetői: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona
A program szervezője: Purtczl Andrea.
A pályázatot az összes szükséges melléklettel és a regionális munkatársunk javaslatával együtt címünkre egy példányban kell beküldeni: Közösségfejlesztők Egyesülete, 1251 Budapest, Pf.: 42. A döntési folyamatot gyorsítja, ha a pályázók a pályázatot e-mailen is elküldik az Egyesület címére: kofe@kkapcsolat.hu.
Kérjük Önöket, hogy a környezetükben bontakozó, a társadalmi részvételért, az élet minősége javításáért, a fenntartható fejlődésért cselekvő polgárok/közösségek létéről értesítsék szakértőinket, vagy bátorítsák az alakuló közösségeket a jelentkezésre.

Közösségfejlesztők Egyesülete
Helyi cselekvési program

A Mezőszilasi Ifjúsági és Kulturális EgyesületMezőszilas 2500 fős település Fejér megyében. A falu lakosainak átlag életkora 50 év, fiatalok aránya megközelítően 20%. Igen szerény adottságokkal bír, ezért a fiatalok elvándorlásának veszélye itt is fennáll. Nehezíti még a helyzetet, hogy a faluban maradó fiataloknak közösségi szabadidős tevékenysége, valamint továbbképzési lehetősége nem megoldott. Mi, a faluban maradt fiatalok, ezért létrehoztuk egyesületünket, mely erre a problémára kíván megoldást találni.


1. Az egyesület rövid bemutatása:

2000 novemberében 15 fővel alapítottuk meg a Mezőszilasi Ifjúsági és Kulturális Egyesületet azzal a céllal, hogy helyi szinten kulturális rendezvényekkel, továbbképzések megszervezésével, fiatalos, közösségi programokkal egyesítsük falunk és a környező települések fiataljait, s új ötletekkel lehetőséget biztosítsunk a tenni és tanulni vágyóknak, a hozzánk kapcsolódó érdeklődőknek a szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére. Önkormányzati támogatásként (más egyesülettel együtt) kaptunk egy klubhelyiséget összejöveteleink, programjaink lebonyolítására, ahol jelenleg is működünk.


2. Az egyesület célkitűzései:

Az idei év kiemelt feladatának
– helytörténeti kutatásokat, s ezt bemutató kiállítás megvalósítását,
– Németh László centenárium előkészületeiben való aktív részvételt,
– nemzeti évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények megszervezését,
– nyári, regionális ifjúsági találkozó megszervezését,
– tagjaink, vezetőink továbbképzésének biztosítását (szervezéstechnika, önismereti tréningek),
– más szervezetekkel való kapcsolat felvételét,
– valamint a falu középkorosztályának programjainkba való bevonását tekintjük.

Hosszútávú elképzeléseink között szerepel több ifjúsági klubbal való kapcsolat kialakítása, településünk természeti szépségéből adódóan alkotó és művészeti táborok megszervezése, hagyományőrző rendezvények megszervezése, regionális ifjúsági programok lebonyolítása.
A megalakulásunk óta eltelt rövid idő alatt folyamatosan gyarapodó taglétszámunk, valamint a környező falvakból érkező érdeklődők erősítik elképzeléseink életképességét és igényét.


3. Eddig megvalósított programjaink:

– klubélet beindítása heti rendszerességgel,
– március 15-i vetélkedő megszervezése és lebonyolítása általános iskolás gyerekekkel,
– sportesemények (darts-, ping-pong-, tollaslabdaversenyek települések között),
– felvilágosító előadások fiatalok számára (kábítószer, alkohol témakörben, külső előadókkal),
– helytörténeti anyagok összegyűjtése, előkészítése kiállításra.


4. Az egyesület helye, kapcsolatai a település önkormányzatával és más civil szervezetekkel:

Az önkormányzattal való kapcsolatunk jó, kezdeményezéseinket klubhelyiség biztosításával támogatja és figyelemmel kíséri munkánkat. Folyamatosan vesszük fel a kapcsolatot a civil szervezetekkel az együttműködés kialakítása érdekében. Mivel egyesületünk még csak néhány hónapos múltra tekint vissza, jelentős eredményekről beszámolni még nem tudunk.


5. Működésünk feltételrendszerének megteremtésére kért támogatás megnevezése:

a) Tárgyi eszközök:
– 1 db számítógép konfiguráció (internet-kapcsolatra, elektronikus adattovábbításra és -fogadásra, nyomtatásra alkalmas);
– nonprofit szervezetek számára nélkülözhetetlen szakirodalmak, kiadványok beszerzése.
b) Továbbképzések finanszírozása:
– az Egyesület tagja számára egy alkotó csoporttechnikán alapuló képzés;
– az Egyesület vezetőségi tagjainak képzése (programépítő, projekttervező, szervezéstechnikai képzés, melynek keretében szeretnénk elsajátítani a közösségépítésre vonatkozó tudnivalókat).


6. A kért támogatások indoklása:

– A programjaink szervezésekor igen nagy segítséget jelentene egy olyan számítástechnikai háttér megléte, mely a szervezés során felmerülő adatok tárolását, rendszerezését, nyomtatását, valamint külső-belső kommunikációnk lebonyolítását segítené. Jelenleg különböző könyvtárak számítógépeiről töltünk le, és keresünk információkat, helyi magánemberek segítségét használjuk fel levelezésünk, rendezvényeink közvetítéséhez.
– Igen nagy szükségét érezzük olyan közösségformáló és vezetői továbbképzéseken való részvételre, melynek ismereteivel hatékonyabban és megalapozottabban tudnánk végezni munkánkat.

Nagy Albert
Tartalom
Parola archívum