Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A Zöldút (Greenway) filozófiája és logisztikája az USA-ban
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1998
Szám:
2-3
Oldalszám:
30-31.
A cikkben lévő
Nevek:
Radovan Grollmus
Intézmények:
Borostyánkő Út Program, Zöldút barátainak egyesülései, zöldút menti közösségek
Települések:
Szlovákia, USA
Tárgyszavak:
módszertan, Zöldút (Greenway), környezetvédelem
Megjegyzés:
Annotáció:

vissza a tartalomhoz
A ZÖLDÚT (GREENWAY) FILOZÓFIÁJA ÉS LOGISZTIKÁJA AZ USA-BAN

Történelmi kapcsolatok sorozata, természeti-táji adottságok szűkebb vagy tágabb térségben együttműködéseket teremtenek-teremthetnek települések, tájegységek között. Egy ilyen kezdeményezésről, a századokon át használatos kereskedői útvonal mai újraélesztési tervéről, a Borostyánkő út Programról már tudósítottunk a Parola 97. 11-III. számában.
Az alábbiakban a környezeti-természeti értékek védelme és közös hasznosítása kapcsán lehetséges összefogásra ajánlunk példát.

A mellékelt listát Radovan Grollmus, a Borostyánkő Út egyik szlovákiai munkatársa állította össze USA-beli tapasztalatai alapján. A Zöldút (Greenway) tervezés során figyelembe veendő, megtervezendő dolgokra tér ki, ötlettár kíván lenni mindenkinek a saját tervezéséhez.

I. A terület felmérése és értékelése
1. Természeti értékek:
- meglévő vegetáció,
- a környék topográfiája,
- csatlakozó és keresztező folyók,
- felszínképző elemek (tavak, mocsarak, sziklák stb.).

2.a/ Létező építmények (konfliktusosak, konfliktusmentesek, egy pontban levők, illetve hosszabban kiterjedtek):
- hidak,
- utak, vasutak,
- csatornák (mint folyók),
- egyebek.

b/ Infrastruktúra:
- vízvezetékek,
- csatornázás (szennyvíz),
- elektromos és telefonvezetékek,
- gázvezeték.

c/ Elhagyott épületek, építmények.

3. Állatok vonulási és élőhelyei:
- háziállatok és vadállatok.

4. A terület geológiai összetétele:
- longitudinális metszet,
- keresztmetszet (egyénes, teraszos, konkáv illetve konvex),
- természetes, mesterséges, áttételes határok.

5. A folyosó területi értékei:
- áttekinthetőség (biztonsági szempontból és kilátás, szépség szempontjából),
- világos és sötét helyek felmérése,
- nyitott és zárt helyek felmérése,
- kereszteződések feltérképezése,
- megközelítési útvonalak
- magán, üzleti, ipari utakon,
- egyéb turistaútvonalak - különféle megszakítások, különféle jelzések, a kihasználás különféle módjai,
- megközelítési pontok, elérhetőség (fő-, kezdő- és végpont, telepek, közlekedési csomópontok, gyalogosutak és egyebek, valamint mellék, helyi és regionális megközelítések).

6. A közösség kulturális értékei és ennek hatása:
- a közösség jellege (mezőgazdasági, városi, vegyes, tanyasi, elhagyatott helyekről származó),
- gazdasági és szociális vonatkozások,
- a közösség tervei és félelmei.

7. Rekreációs igények:
- a piac kockázatelemzése (keresleti oldal) - a terület turista vonzása, a lakosság sztereotípiái, már létező útvonalak, a használók körének elemzése,
- az útvonal vonzóvá tétele és "eladása".

8. Történelmi elemzés:
- helyi történelem,
- állami, nemzetközi történelmi vonatkozások,
- esztétikai szempontból érdekes helyek,
- régészeti elemek,
- az értékek megőrzése (rendben tartott műemlékek, elhagyottak, áthelyezhetők. Ki a tulajdonos, fenntartó, bérlő, megbízott, illetve volt használó?).

9. Az útvonal és annak állatvilága:
- az élőhely megértése, felmérése, áttekintése,
- az állatok lakhelyének felmérése,
- élelmiszerforrások - víz és élelmiszer az állatoknak,
- táplálkozási lánc vonatkozásai,
- migrációs útvonalak felmérése,
- a tapasztaltak értékelése (a tapasztalatok összegzése és áttekintése, a potenciális hatások elemzése, az alternatívák meghatározása, a hatások minimalizálása).

10. Politikai környezet:
- jogi, szabályozási berendezkedés,
- közösségi, társadalmi szervezetek.

11. Szomszédos területek érintettsége:
- lakosság - A népsűrűség kicsi vagy nagy? Hol van a település határa?
- vállalkozók - szolgáltatások, termelés, turizmus,
- ipar - nehéz, veszélyes,
- mezőgazdaság,
- parkkal rendelkező intézmények iskolák, diákszállók is külön kerüljenek felmérésre.

12. Az útvonal tágabb kontextusba helyezése - pl. országos turistaútvonalak.

II. Tervezd meg a saját zöldutadat (greenway)

1. Tedd az útvonalat egyedivé!
- Tükrözze a környék jellegét,
- legyen változatos,
- építsd bele a történelmi nevezetességeket,
- használjátok ki a helyi alapanyagokat,
- apróságok, figyelmességek a használóknak, pl. kispadok.

2. Megvalósítási terv készítése.
- Ki készíti? (alkalmazottak, külsősök, tanácsadók, konzultánsok),
- Kinek készül? (kerékpárosok, munkába járók, pihenni vágyók, turisták, gyalogosok, anyák gyermekeikkel, futók, lovasok),
- Akadályok (sziklák, ágak jellemzőek láthatóság, technikai paraméterek és a használat nehézségei).

3. A terv további konkretizálása és lebontása:
- Milyen a felszín? (kemény - kő, kavics, cement vagy puha - természetes, kisebb kavicsok).
- Milyen az altalaj? (talajtípusok, kockázatok, geológiai szerkezet)
- Vannak-e hidak? (biztonság, megközelíthetőség, felszín, a hidak bekapcsolása az alternatívák keresése).
- Egyéb építmények (alagutak, szintes kereszteződések - esetenkénti értékelés, figyelmeztető jelzések saját pl. felhívások, horizontális és vertikális, időbeniség, járműakadályok).

3.a/ A jelzések felmérése
A jelzésekkel kapcsolatos alapelvek:
- az információt szolgáltató táblák elkülönítése a szabályozó és tiltó jelzésektől,
- legyenek legalább 25 méterre egymástól,
- meg kell találni az egyensúlyt a funkció és környezeti hatás között,
- a tarkaság nem helyettesítheti a tartalmat (a lakosság 12%-a színvak),
- fontos a betűnagyság, a jelzés nagysága és a jelzés elhelyezése a térben,
- az anyaga: fa, kő, vas, alumínium, műanyag, egyéb anyag,
- legyen magyarázó kiadvány a jelzésekről,
- nemzetköziség, érthetőség,
- kérjünk, ne tiltsunk.

3.b/ Turista infrastruktúra
- padok, ivókutak, szemetesedények, kerítések.

A tervezés elvei:
- része a reklámnak, promóciónak,
- a szakasz kihasználtságát becsüljük meg,
- milyen a pontkoncentráció, a fő- és mellékpontok infrastruktúrája az útvonalon.
Az építmények elérésének elvei:
- első és utolsó benyomás,
- lokalizáció,
- parkolók (be- és kijárat a csomóponton kívül, az útvonal fő irányára orientálni, komplett infrastruktúra, biztonsági intézkedések).
A területrendezés feladata:
- árnyékosítás, pufferterületek, szélárnyékok, kilátók létesítése.
Biztonság - biztosítékok, láthatóság, tiszta jelzések, nyitott kilátók a városok mellett, lehetséges menekülési folyosók.
Szagok és zaj - területi, táji, kertészeti munkák, magyarázó jelzések, állandó stabil korlátok.

III. A zöldút kezelése
1. Ki csinálja?
- Több kisebb szervezet pl. helyi állampolgári szövetségek, földszolgalmi egyezségek, magánalapítványok.
- Egy nagyobb - önkormányzat, járás, állami szervezet, más ügynökség.

2. Együttes kezelési terv - minden érdekelt oldal támogatását és egyetértését tükröző szervezet, szervezés.
a/ Az út karbantartása és biztosítása - fenntartási terv (jelzések, terep, vízelvezetés, láthatóság, határok, megvilágítás, a zöld területek karbantartása, átjárhatóság, a fegyelem megsértése elleni intézkedések, rövidítések).
b/ Kockázatkezelési program - megelőzés, folyamatos ellenőrzés, kötelező tudás, jelentés a balesetekről, gyors egészségügyi segély biztosítása).
c/ Személyes biztonsági terv - kezdődik az út megfelelő tervezésével, a veszélyesebb helyek kivilágításával, egészen a speciális alkalmak kezelési tervéig.
d/ A használók lehetséges konfliktusai - az úthasználat joga, gyorsaság, előnyök, előzési jelzések, állatok az utakon, megállás, autók kitiltása, alkoholtilalom, tűzrakóhelyek, világítási lehetőségek, útzárlatok, kerülőutak, az út biztonsági használatának napjai, nyílt előadási napok.
e/ Viszony a tulajdonosokhoz - lehetőséget ad a bekapcsolódásra (bérletbe adás, ajándékozás, bérbeadás speciális célra, lehetőség biztosítása az áthaladásra).
f/ A greenway haszna - a birtok értékének növekedése, turistaipar fejlesztési lehetőségei, a piaci biztonság növekedése több látogatóval.
g/ Az együttműködés formái - kommunikáció, rendszeres látogatások, nem formális listák, tudósítások.
h/ A tulajdonosok félelmei - az egyediség elvesztése, vandalizmus, bűnözés, tulajdonjogok megsértése, kötelezettségek, felelősség az úton történt balesetekért.

3. Költségvetés
- Bevételek - a használási díjak (egyének, családok - különböző formák kidolgozása), tőkebefektetések, közvetett bevételek (pl. cégek befektetései).
- Kiadások - az út kiépítésének díja, adminisztrációs, operatív és fenntartási, PR, reklám, védelem kiadásai.

4. Az út védelme - egységes politika - más használatból származó rendelkezések figyelembevétele, állandó érvényű szabályok megalkotása az útra (örökre tervezzük), egységesség, a határok és kötelezettségek egyértelmű meghatározása, szerződések a tulajdonosokkal, a felhasználói jogosítványok csökkentése (a táj szépségét befolyásoló, zajt, szagokat okozó tevékenységek korlátozása).

IV. Az útban rejlő lehetőségek maximális kihasználása
Miért van erre szükség?
- Az út még nem befejezett, még nem ismert eléggé, el kell oszlatni a hitetlenséget és meg nem értést, vonzza a turistaipart.
Hogyan?
- Az út története (elbeszélés formájában).
- Összejövetelek szervezése.
- Az adományozók "megsétáltatása" az úton.
- Önkéntes építő napok szervezése.
- Fotóverseny "előtte és utána" fényképezve.
- Versenyek, vetélkedők, parádék. események, show.
- Elismerések adományozása - év adományozója díj, év turistája díj stb.

Együttműködés a médiával:
- rendszeres cikkek az újságokban, statisztikák, kérdőívek, áttekintés, rendszeres sajtótájékoztatók.
Propagandaanyagok:
- plakátok,
- szórólapok,
- ismertető anyagok az újságokban,
- brosúrák,
- kiadványok.

Emberi erőforrások kihasználása:
- a "Zöldút barátainak egyesülései" a zöldút menti közösségekben.

Parola archívum