Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Közösségfejlesztési partnerség-építés Közép- és Kelet-Európában
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
PARTNERSÉG-ÉPÍTÉS
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2001
Szám:
3
Oldalszám:
12 - 15
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Közösségfejlesztők Egyesülete,
Települések:
Tárgyszavak:
közösségfejlesztés, képzés, Civil Kollégium Alapítvány, Közösségi Kapcsolat Alapítvány
Megjegyzés:
Annotáció:

Tartalom
Közösségfejlesztési partnerség-építés Közép- és Kelet-Európában

I. A PROJEKTET A KÖVETKEZŐ FELISMERT SZÜKSÉGLETEK HOZTÁK LÉTRE:

Az elmúlt 4–5 év folyamán a magyar Közösségfejlesztők Egyesülete tagjainak volt alkalmuk bepillantani néhány közép- és kelet-európai közösségfejlesztő szervezet munkájába, s a következő benyomásokat szerezték:

Egyesületünk úgy találta, hogy e szükségletek kielégítéséhez egy olyan közös munka járulna hozzá a legideálisabban, amely egyfelől tartalmaz valamilyen közös cselekvést is, másfelől – annak hatására – mindegyik országban beindít új tevékenységeket is.
Egy közös „Képzők képzője” program és a nyomában szervezett kísérleti képzések és akciók véleményünk szerint egyaránt jól szolgálnák a partnerség kialakítását és az egyes szervezetek fejlődését is.
Mindezektől indíttatva vezetőségünk mérlegelni kezdte a lehetőségeket és úgy döntött, hogy a legkézenfekvőbb saját „Képzők képzője” programjába bevonni a partnerszervezeteket, bízva abban, hogy mindez egy termékeny és kölcsönös tanulási folyamatot indít be, amely egyaránt segíti szervezeteink egyéni erősödését és közös partnerségi munkánkat is.
Véleményünk szerint ugyanis egy közös „Képzők képzője” program, és a vele kapcsolatosan szervezett kísérleti képzések és akciók a partnerségi kapcsolatok kialakulását, az egyes szervezetek fejlődését és a régió-beli közösségfejlesztés megerősödését is jól szolgálnák.
A „Képzők képzője” program ugyanis feltárja és összegzi a régióban eleddig megszerzett gyakorlati és elméleti tapasztalatokat, s ezzel
Egyesületünk e-mailen és telefonon felkereste a szervezeteket és kérte véleményüket egy ilyen projektben történő részvételt illetően. Minden partner hangsúlyozta a képzési pozíciói erősítésének fontosságát és kifejezte igényét az együttműködésre, a további partnerségre, a hálózati munkára, s megtette javaslatait. Ebből született a jelenlegi projekt.
Természetesen nem ismerünk minden közösségfejlesztő szervezetet a térségben, de úgy gondoljuk, hogy a partnerség-építést a már ismert és egymással valamelyes kapcsolatban álló szervezetekkel kell kezdenünk. Bízunk benne (és azon leszünk), hogy az évek során több, ma még általunk nem ismert közösségfejlesztő szervezet is csatlakozik hozzánk a térségben.


Mit szeretnénk elérni a projekttel?


Azt szeretnénk elérni, hogy a közösségfejlesztés hozzá tudjon járulni régiónk és országaink fejlődéséhez, a részvételi demokrácia, az önsegítés és önszerveződés széleskörű alkalmazásához.

A partnerszervezetek által
elérni kívánt célok

Lengyelország
Magyarország *A következő időszak képzési szükségletei a következők:
A közösségfejlesztés akkreditált, az Országos Képzési Jegyzékbe felvett szakképzésének bevezetése 2002 elején,
Az ELTE Szociális munka Tanszékével kidolgozott posztgraduális „Közösségi munka” képzés beindítása,
Az ország 31 felsőoktatási intézményében folyó „közösségfejlesztés” és „közösségi munka” tantárgyak oktatásának segítése új és jól kidolgozott tantervekkel és szakanyagokkal, s nem utolsó sorban jól felkészült tanárokkal,
A közművelődési dolgozók, tanárok és szociális munkások számára 7 évenként kötelező szakmai továbbképzés keretében tanítani az akkreditált „közösségfejlesztés”, „közösségi munka” tematikát,
Helyi közösségi emberek, önkéntesek közösségfejlesztői képzései.

Románia – Vidéki tanárok – ők biztosítják az iskola és a közösség közötti kapcsolatot, s fejlesztik a gyermekek civil attitűdjét,
– Amatőr színházi szakemberek – ők lesznek az amatőr színházi tanárok és gyerekek trénerei, s ők lesznek azok, akik értik a közösségben zajló folyamatokat is és képesek lesznek kampányokat serkenteni, vagy a színházat a változás eszközeként felhasználni.
– A tömegkommunikáció képviselő – akik támogatják a civil eszmeiséget és segítenek a helyi csoportoknak saját kiadványaikat és helyi rádió-közvetítéseiket megvalósítani.

Szlovákia

Résztvevő szervezetek
Lengyelország-CAL Egyesület – Helyi Cselekvést Támogató Központ
Magyarország-Közösségfejlesztők Egyesülete (a projekt vezetője), partnerségben a Civil Kollégium Alapítvánnyal és a Közösségi Kapcsolat Alapítvánnyal
Románia-Human Reform Alapítvány, partnerségben a Székelyföldi Közösségfejlesztők Egyesületével, Regionális Közösségfejlesztési Ügynökséggel
– Romániai Közösségfejlesztők Egyesülete (RACD)
Szlovákia –VOKA


II. A PROJEKT TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEI

A projektben tervezett tevékenység alapja a meglévő tapasztalatok megosztása és a megszerzett új tudás azonnali alkalmazása.
A megosztandó tapasztalatok a közösségfejlesztés tanítására vonatkoznak.
Valamennyi partnerszervezet más múlttal és eltérő szakmai háttérrel rendelkezik, és mindannyian azért küzdenek, hogy megtalálják helyüket saját társadalmukban. A Közösségfejlesztők Egyesülete 20 éves múltra tekinthet vissza és ebből mintegy 10 éves, a felsőoktatásban szerzett tapasztalatot is magáénak mondhat. Ez idő alatt több tantárgy-fejlesztést hajtott végre, s napjainkban eléri, hogy a közösségfejlesztés közép- és felsőszinten is bejegyzett szakma legyen és hogy posztgraduális képzés, önálló felsőoktatási szak is induljon. Fontos megjegyeznünk, hogy bár a Közösségfejlesztők Egyesülete által kifejlesztett valamennyi tárgy tartalmaz kitekintést a külföldi gyakorlatra, azok elsősorban a magyar gyakorlaton alapulnak. Azok a tapasztalatok tehát, amelyeket mi szereztünk, azok az utak, módok, amelyeket mi kísérleteztünk ki, elemeztünk és értékeltünk, adják az általunk kifejlesztett tantárgyak alapját.
Bizonyos, hogy valamennyi szervezet rendelkezik olyan sajátos képzési tapasztalatokkal, amelyeket mások is jól tudnának alkalmazni. E területeket mutatjuk be majd egymásnak az első Nemzetközi Műhelyen, s ezekkel fognak az egyes szervezetek a „Képzők képzője” programhoz hozzájárulni.Ahogyan az a helyi projektekből kitűnik, mindegyik szervezetnek van sajátos, csak rá jellemző tevékenysége, s ezek megismerése és tantervbe foglalása hatékonyan fogja kiegészíteni szervezeteink tudását. Fontos, hogy ezt a tudást a résztvevő szervezetek szerezték, hasonló társadalomlélektani feltételek között. Az egyedi tapasztalati területek – e percben úgy tűnik – a következők:
Mindezeket figyelembe véve, az az elképzelésünk, hogy a projekt felölel egy közös (regionális) és egy helyi (nemzeti) szintet:
– A regionális munka során a szervezetek megosztják egymással meglévő képzési tapasztalataikat és kidolgozzák a közösségfejlesztés tanításának tantárgyi programját,
– A helyi tevékenységek során a szervezetek saját társadalmi környezetükre alkalmazzák mindazt, amit a „Képzők képzője” programban tanultak, megosztják megszerzett tapasztalataikat saját, képzéssel foglalkozó kollégáikkal és olyan más szakemberekkel, akik érdeklődnek a képzési munka iránt, ill. akik munkájuk során alkalmazni is tudják e tudást.
Terjesztés és hálózat-építés

A, Nemzetközi szeminárium
Előadók:
· A projektben résztvevő szervezetek képviselői. Beszámolnak a projekt során elért eredményeikről, a közösségfejlesztés országuk-beli helyzetéről és javaslatokat tesznek a jövőbeni regionális együttműködésre.
· Paul Henderson, az Egyesület Királyság-beli Community Development Foundation szervezetétől. A közösségfejlesztés aktuális európai trendjeiről beszél, elsősorban elméleti megközelítésben.
· Charlie McConnell, az International Community Development Association titkára, aki a közösségfejlesztés globális trendjeiről és gyakorlatáról beszél.

A résztvevők a régió további, e projektben részt nem vett, de az együttműködés iránt érdeklődő közösségfejlesztő szervezeteinek képviselői lesznek.
A szemináriumot egy romániai helyszínen szervezi a Humán Reform Alapítvány, összesen 30 résztvevő számára.

B, Regionális információs bázis létrehozása
A Közösségi Kapcsolat Alapítvány a projekt során rendszeresen gyűjti és terjeszti az oktató anyagokat. A projekt végére a felgyülemlett anyagokat, a regionális képzés információit és az együttműködés dokumentumait rendszerezi. E munka a következőkből áll:
– Könyvtár és videotéka létesítése angol nyelvű tanító anyagokból, kivonatokkal, elektronikus és multimédia változatokban is.
– Elkészül a közép- és kelet-európai közösségfejlesztői képzés angol nyelvű honlapja, a projektben résztvevő országok linkjeivel.
A regionális információs bázishoz szükséges a meglévő technikai berendezések kiegészítése a hiányzó elemekkel.
Az összegyűjtött hasznos információk és elképzelések bekerülnek a helyi publikációkba és a különféle eseményeken is hasznosíthatók lesznek – konferenciák, szemináriumok, közgyűlések, vezetőségi ülések, partnerekkel történő együttműködés stb.

A tervező stáb:
Vercseg Ilona, Péterfi Ferenc, Huszerl József,
Varga A. Tamás.
Tartalom
Parola archívum