Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Hogyan szervezzünk - alakítsunk - egyesületet
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1996
Szám:
4
Oldalszám:
6.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
egyesület, közösségi cselekvés, közösségi akciók
Megjegyzés:
Az egyesülési jogról szoló 1989. évi II. törvény alapján
Annotáció:

Hogyan szervezzünk – alakítsunk – egyesületet

1. Miért érdemes egyesületet alakítani?

– Az emberek valamilyen cél elérésére tartós együttműködésbe fognak
(pl. érdekeik érvényesítésére, védelmére, közös érdeklődésük, kedvtelésük megszervezésére stb)
– Hivatalos bejegyzés – jogi személyiség státuszának megszerzése – alapján jobb tárgyalási helyzetbe kerülhetnek más hivatalos intézményekkel, önkormányzati, vagy kormányzati szervezetekkel
– Nagyobb esélyük lesz külső támogatások, pályázati források, kedvezmények elérésére mintha magánszemélyek informális csoportjaként léteznének
– Nagyobb esélyük lesz arra, hogy részt vegyenek a tevékenységükkel a tagságukat érintő szabályozók, rendeletek, törvények alakításában

2. Az egyesületi forma legfontosabb jellemzői:

– Nyilvántartott tagsággal rendelkezik
– A tagok önkéntes elhatározásából keletkezik, alapításához legalább 10 nagykorú állampolgár ill. intézmény összefogása szükséges
– Önkormányzó, önszervező, önigazgató elven működik
– Saját “alkotmánya”: alapszabálya van, amit a tagok közgyűlése fogad el
– Gazdálkodási tevékenységében köteles betartani alapvető pénzügyi szabályozókat, vagyonát nem oszthatja fel, azt a szervezet tevékenységére kell fordítania

3. Az alakítás legfontosabb lépései:

– Alakuló ülés megszervezése
– Alapszabály elkészítése és szavazással annak elfogadása
Ebben feltétlen határozni kell a szervezete nevéről, székhelyéről, céljáról, a tagok jogairól és kötelezettségeiről, a szervezet felépítéséről, tisztségviselőiről (a jogi képviselőről), az esetleges megszűnés körülményeiről
– Tisztségviselők megválasztása

4. A hivatalos nyilvántartásba vétel módja:

Az egyesület székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bírósághoz kell benyújtani a képviseletre jogosult személy(ek)nek egy bejegyzésre irányuló kérelmet az aláírásukkal. Ehhez mellékelni kell az elfogadott alapszabályt, az alakuló ülés jegyzőkönyvét (a jegyzőkönyv vezetőjének és két hitelesítőnek az aláírásával), a megválasztott tisztségviselőknek a nyilatkozatát arról, hogy a megbizatást vállalják, s hogy büntetlen előéletű magyar állampolgárok. Praktikus, ha az alakuló ülésen készült jelenléti ívet is mellékelünk beadványunkhoz.
A nyilvántartásba vételt a bíróság illetékmentesen, soron kívül végzi.

(Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján)

Parola archívum