Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
A helyi cselekvés program projektjei
Szerző:
Varga A. Tamás
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2000
Szám:
2
Oldalszám:
12 - 13
A cikkben lévő
Nevek:
Semperger János, Szántóné Mihályi Edit, Salamon Györgyi, Császár István
Intézmények:
Ifjúsági Baráti Kör
Települések:
Apaj, Bárdudvarnok, Makra, Zalaegerszeg
Tárgyszavak:
heyli cselekvés, pályázat
Megjegyzés:
Annotáció:

Tartalom
A HELYI CSELEKVÉS PROGRAM PROJEKTJEI

Apaj2000. május 26-án húszan összegyűltünk és megbeszéltük (jelenléti ív mellékelve), hogy létrehozzunk egy ifjúsági klubot. Ifjúsági Baráti Kör elnevezést adtuk a csapatunknak. Megválasztottuk a klubvezetőt Semperger János személyében, akit megfelelőnek tartunk e feladat ellátására, akiben bízunk és aki jól tudná képviselni az érdekeinket.
A helyiség kiválasztásában segítséget kaptunk a polgármester asszonytól, aki felajánlotta, hogy a jelenleg polgárvédelmi célokra használt helyiséget kiürítteti és rendelkezésünkre bocsátja. A használatbavétel feltételeinek tekintetében arról állapodtunk meg, hogy az önkormányzat biztosítja a helyiséget és a klub működéséhez szükséges víz- és áramellátást, a helyiség rendbetétele és karbantartása a továbbiakban a mi feladatunk lenne.
E helyiség felújításra szorul. Szükség van festésre, meszelésre, műanyag padlóra, kézmosóra, asztalokra, székekre, magnóra, társasjátékokra stb.
Úgy döntöttünk, hogy a helyiséget önerőből rendbe tesszük, így csökkenthetjük a kiadásainkat ill. így a saját elképzeléseinket is meg tudjuk valósítani. A munkát aszerint osztottuk meg egymás között, hogy ki mihez ért, azaz mit tud elvállalni és elvégezni.
Négy személy magára vállalta, hogy elvégzi a festést, meszelést és beszerzi az ehhez szükséges festékanyagot, továbbá elvállalták a festés utáni takarítást is. A többiek pedig felajánlották, a műanyag padló lerakását, a terem díszítést és berendezését. Továbbá pályázni akarunk a klub kialakításához szükséges egyéb felszerelésekre.
Célunk, hogy a község fiataljainak biztosítsunk egy olyan helyet, ahol megfelelő, kultúrált környezetben hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket. Tehát egy klubot szeretnénk létrehozni, ahol időközönként összegyűlhetnénk, kellemes hangulatot teremtve beszélgethetnénk, zenét hallgathatnánk és különböző játékokkal szórakoztathatnánk egymást, a későbbiek folyamán egyéb programokat, társas vetélkedőket is szervezhetnénk, esetleg összeülhetnénk egy délutáni tévénézésre, készülhetnénk versenyekre.
Az önkormányzat a helyiség biztosításán kívül további támogatást nem tud adni, ezért pályázunk a klub helyiségben lévő székek, asztalok, műanyag padló, kézmosó, függönyök, magnó, társasjátékok, pingpong asztal, asztali foci, darts, rexasztal beszerzésére.


BárdudvarnokPályázatunk cselekvési színhelye egy Somogy megyei település: Bárdudvarnok. Községünk mintegy 10 km távolságban fekszik délnyugati irányban Kaposvártól, egy szép zselici tájvédelmi körzetben, illetve annak határán.
Országosan is egyedülálló településszerkezete teszi még különlegesebbé, hiszen 16 kistelepülésből áll, amelyek egymástól több km-es távolságra vannak.
Bárdudvarnok azért szeretne egy játszóteret, mert ez összetoborozná a gyerekeket, illetve anyákat. A játszótér létezése valószínűleg elősegítené a településrészek szegregációjának felbomlását is. Már a játszótér építése, illetve avatása is egyfajta társadalmi megmozdulásra adna lehetőséget. Továbbá nemcsak a gyerekek, hanem fiatalok találkozóhelye is lehetne. A játszótér megalakulásához megfelelő területet tudnának rendelkezésre bocsátani. Továbbá biztosítani tudnak faanyagot a játékszerekhez, pl.: hinta, mérleghinta, ping-pong asztal, mászóka. A faanyag mellett szakmunkás munkaerő is rendelkezésünkre állna. Az önkormányzat is hozzájárulna a felmerülő költségek egy részének térítéséhez. A játszótér telepítésének tervezetét az önkormányzaton kívül a további intézmények képviselői is támogatják: a helyi általános iskola igazgatónője, a Védőnői Szolgálat helyi munkatársa, a Családsegítő Szolgálat helyi munkatársa, továbbá a Sport és Ifjúsági Klub vezetője.
A pályázati pénzösszeget főként az esetlegesen felmerülő költségek pótlására, játékszerek vásárlására (pl.: labdák, pingpongütők, ugrókötelek stb.), illetve a játszótéravató megrendezésére fordíthatnánk, kb. 100–150 E Ft-ra gondoltunk.


MakraAz alakuló közösségünket a megoldandó feladatok kapcsolják össze, mert olyan területen élünk, ahol a közművek, parkosítások, polgárönség még nem valósult meg. Feladatainkat eddig úgy végeztük, hogy az adott cél elérése érdekében hétvégeken spontán találkozások alkalmával megtárgyaltuk dolgainkat.
Így sikerült a közösség összefogásával a gáz bevezetését megszervezni, aminek egy része már megvalósult és átadásra került, a folytatása pedig 2000 nyarán fejeződik be. Másik eredményünk a közkút telepítése, mely önkormányzati képviselőnk támogatásával valósult meg 1999-ben.
A közterületen található kereszt karbantartását is magunk végezzük, s igaz, ez már csak a munka kisebbik része (húsvétkor meszelés, környezetének gondozása, virágok ültetése), mert komoly költséget a felújítása igényel, amit egy helybeli (patacsi) ember vállalt. A gondozását egy nyugdíjas házaspár végzi. Már egy ilyen kis gondozott résznek is nagy vonzereje van, gyakran ülünk a környékére és egy itt élő asszony néha gitározni is szokott. Sárkányeregetéssel is próbálkoznának többen, mert a hegyről lefutó széljárás igen kedvező, de sajnos a terep nem megfelelő.
Közösségünk kb. 15 főből áll, de egy kis szervezéssel, nagyobb munkánál 40–45 fő is segítségünkre lehet. Az aktív emberek életkora 25 évestől a 60-ig terjed. Végzettségük szerint is nagyon különbözőek, a biztonsági őrtől a köztisztviselőn, autóvillamossági szerelőn, reiki tanáron, orvoson át a nyugdíjas sofőrig számtalan végzettségű emberből áll lakóközösségünk. A munkában mindenki képességeinek, erejének és persze idejének megfelelően vette ki részét. Jó cél érdekében mindenki összefogására lehetett számítani.
Jelenlegi tervünk célja a lakóterületünk mellett lévő önkormányzati tulajdonban lévő rét rendbetétele, parkosítása, valamint a hulladék lerakásának megakadályozása és konténerbe való gyűjtése lett.
Elképzelésünkről tájékoztattuk önkormányzati képviselőnket, aki maximálisan támogatja tervünket és ígéretet kaptunk anyagi támogatására is. Képviselői keretéből ugyan annyit ad, mint amennyit a Közösségfejlesztők Egyesületétől elnyertünk.
A támogatást egy olyan területre kérjük, mely önkormányzati tulajdonban van. Évekkel ezelőtt legelő volt, de az urbanizáció következtében körbeépült. Keletről a volt Patacs falu /jelenleg Pécs/ házai, délről egy új családi házas lakótelep, északról és nyugatról pedig egy olyan terület övezi, amit 5 éve csatoltak a belterülethez és most épül ki szintén családi házakkal. Közelében nagy bevásárlóközpontok /METRO, PRAKTIKER, TESCO/ találhatók.
A környéken egyetlen pihenésre alkalmas hely van, egy játszótér, az új lakótelepen, mely nagyobb közösség pihenésére nem alkalmas.
Ez a zöldterület tehát lakóingatlanokkal körülölelt gondozatlan földdarab, melynek egy részét sokáig építési törmelék illegális lerakásával feltöltötték.
A szemét lerakását a Közterület Felügyelet segítségével többször sikerült megakadályoznunk, de mivel mindannyian dolgozunk, ezért a terület őrzése nem biztosított. Sövény telepítésével és fák ültetésével megakadályozható lenne a terület további rombolása, és mivel e töltés másra nem használható a parkosításának megkezdése is megvalósulhatna ezáltal.
Konténer elhelyezését is tervezzük az utak találkozásánál, mert a zártkerti övezetből a háztartási hulladékot nagyon sokan itt rakják le. Beszélgetéseinkből kiderült, hogy igény lenne egy ilyen szeméttárolóra, mert más módon nem megoldható a hulladék kezelése. Amennyiben fenti terveink megvalósulnak, szeretnénk önkéntes őrséget szervezni nem csak a park őrzésére, hanem ingatlanaink védelmére is.
A parkosítást és a hulladék gyűjtésének megvalósítását még az idei évben tervezzük. Az őrszolgálat megszervezése érdekében pedig felvennénk a kapcsolatot a Cserkuton szerveződött Polgárőrséggel, ami hatékonyan működik és szervesen kapcsolódhatnánk hozzá, mert területeink szomszédosak.
A pályázaton elnyert összeget az önkormányzaton keresztül számolnánk el.

Költségvetés tervezet:
Tereprendezés valamint részleges rekultiváció költsége: 150 000 Ft.
Növények /fák, bokrok, sövény/ humusz, tápanyagok vásárlása:
70 000 Ft.
Konténer bérlése, valamint ürítésének költségei: 120 000 Ft.
Bozótirtáshoz gépek bérleti költségei: 50 000 Ft.


Zalaegerszeg

Előzmények:
A zalaegerszegi kertvárosi lakótelep Köztársaság úti három tíz emeletes házának lakóközösségei már évek óta megszervezik saját közösségi életüket Szántóné Mihályi Edit a lakóközösség vezetője, valamint Salamon Györgyi és Császár István önkéntes segítők irányításával. Az elmúlt években minden alkalommal rendeztek Apák Napját, Főzőversenyt, Gyermeknapot, valamint közös természetjáró túrákat, kirándulásokat a környékre.
Legutóbbi akciójuk során ez év tavaszán felvállalták a házak közvetlen környékének rendbetételét, amolyan közös tavaszi nagytakarítás formájában: levelek összegyűjtése, földlazítás, gereblyézés, szemét összeszedése, virágok ültetése stb.
További gondok, amiket a közösség szeretne megoldani:
– A házak közterülete közelében található egy sportpálya és játszótér, melynek megtisztítását elvégezték önerőből, a felújítást azonban (drótháló építése, a vasszerkezetek és a kosárpalánkok cseréje, festése) már nem tudják vállalni segítség nélkül.
– Az utóbbi időben a lakótelepen egyre több lett a csellengő, idejével mit kezdeni nem tudó fiatal. Ezek a gyerekek a terület különböző helyein csoportosulnak és szabadidejüket láthatóan céltalanul töltik. Néhányan közülük apróbb szabálysértésekbe, bűncselekményekbe is belekeverednek.
– Az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ nyugdíjas klubjával szívesen felvennénk a kapcsolatot így a közösség nem titkolt szándéka egy háromgenerációs együttműködés kialakítása a helyi programok megvalósítása területén, amelyekben gyermek, fiatal, felnőtt és nyugdíjas egyaránt megtalálná a helyét.

Mit szeretnének megvalósítani?
1. A már említett sportpálya felújítása, megszépítése.
2. Közösségi programok:
– gyalogos túrák megszervezése Alsóerdőre, az Azéleás Völgyébe, valamint a környező erdőkbe és dombságokra.
– BMX és gördeszka show (verseny), majd közös felvonulás a városban.
– Dumaparty (a fűben ücsörgős, témamegközelítés nélküli, de irányított beszélgetések a gyerekekkel).
– Graffity verseny és kiállítás (építkezéseken használt palánkokat kérnének e célra, a gyerekek erre alkothatnak versenyszerűen – majd ott is maradnak néhány hétig.)
– kirándulás autóbusszal, alternatívák:
a, Gellénháza, Lovászi, Bázakerettye, cél pl.: ismerkedés a zalai olajipar tradicionális helyével,
b, Csömödéri kisvonat, cél: természetjárás, a környék megismerése,
c, Kirándulás a „Szegekbe”, cél: ismerkedés a jellegzetes göcseji településekkel.

Megjegyzés: A nyugdíjas klub tagjai e programokon érdeklődésüknek és aktivitásuknak megfelelően szerepelhetnek:
– részvétel a szervezésben, illetve a lebonyolításban,
– részvétel magán a programon,
– de pl./vagy: süthetnek prószát, illetve vigyázhatnak a fiatal anyukák gyermekeire is.
3. Záró értékelő rendezvény.

Helyszínek:
– A Köztársaság úti tíz emeletes épületek melletti sportpálya és játszótér.
– Az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ mögött lévő, a gyerekek és fiatalok által játszó és közösségi helyként használt szabad terület.
VAT

Tartalom
Parola archívum