Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Helyi cselekvést támogató központ Lengyelországban (CAL)
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
2003
Szám:
3
Oldalszám:
16-19
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
CAL, Helyi Cselkevési Központ, Szociális Animátor Iskola, Wierzchowo-i Gimnázium
Települések:
Bisztynek, Ciechanowiec, Dobre Miasto, Gródek, Olecko, Tykocin
Tárgyszavak:
CAL, funkcionális munkamegosztás, Helyi Cselkevési Központ Program, hírújság, Local Activity Centres Programme, partnerség, Szociális Animátor Iskola, Zeszty Scalony projekt
Megjegyzés:
Annotáció:
HELYI CSELEKVÉST TÁMOGATÓ KÖZPONT LENGYELORSZÁGBAN (CAL)
Tartalom

A CAL Egyesület tervezett tevékenységei

- A CAL program (Local Activity Centres Programme - Helyi Cselekvés Központok Program) négy képviselőjének részvétele a regionális képzésen, Magyarországon
- A CAL-hálózat kialakítása Lengyelország-szerte. Mintegy 100 szervezet és intézmény vesz részt a programban, vagy működik együtt vele.
- A CAL-módszer animációs modelljének bemutatása az egyetemi és posztgraduális oktatás részeként.
- A képzőkből, konzulensekből és a Helyi Cselekvési Központ működtetésének más résztvevőiből álló team fejlesztése, kibővítése.
- A lengyelországi Szociális Animátor Iskola programjának elkészítése.
- Helyi közösségfejlesztő esettanulmányok megjelentetése.
- Szakmai referenciakönyvtár létrehozása a közösségi munka területén.

Az elért célok. Az említett területeken végzett tevékenységek

- A CAL-hálózat négy képviselője részt vett a Magyarországon rendezett regionális közösségfejlesztő „képzők képzőjén”. A képzés 15 napig tartott: tíz nap 2001 novemberében és öt nap 2002 márciusában.
- A Helyi Cselekvési Központ Program célja az olyan helyi intézmények megváltoztatása a CAL módszerének és példájának bemutatása által, mint az iskolák, kultúrházak és szociális intézmények. Az egyesület speciális képzést biztosít az intézmények képviselőinek, valamint állandó segítség- és információnyújtást is. Bizonyos esetekben az egyesület olyan jogi problémákkal is tud segíteni, mint a státusz megváltozása, az újjászervezés, az új megoldások kivitelezése az intézményvezetésben. Tavaly 7 új képzési csoport jött létre Lengyelország különböző területein. Ha e csoportok tagjainak számát összeadjuk az előző évek CAL képviselőinek számával, több mint 100 CAL-intézményt és szervezetet kapunk Lengyelország minden részéről.

Azért, hogy mindezek a szervezetek és intézmények továbbra is hálózatként tudjanak működni (ami állandó kapcsolattartást jelent egymással és a CAL Egyesület központjával), létrehozták a Zeszyt Scalony projektet.
A Zeszyt Scalony egyfajta elektromos jegyzettömb (e-notebook). Az e-notebook a szakmai fejlesztés eszköze, amely a CAL-hálózat Lengyelország-szerte elhelyezkedő pontjai közti információcsere fórumaként is szolgál. A cél elérése érdekében a hálózat hírújságának elektronikus és hagyományos verzióit is elkészítették.

Általános jellemzők:

- Cím - „Zeszyt Scalony”
- A jegyzettömb elektronikus verziójának stílusa saját nevéből adódik. Kinézetre olyan, mint egy jegyzettömb, annak minden jellemzőjével.
- A „Zeszyt Scalony” hagyományos (papír) verziója teljesen olyan, mint egy elektromos jegyzettömb (e-notebook), amelyet a CAL-hálózat minden tagjának elküldenek különálló papírlapok formájában. A tagok a papírlapokat egy speciális iratrendezőbe fűzhetik. Az iratrendezőket, amelyekben a CD-k és floppy lemezek számára is alakítottak ki helyet, a jegyzettömb első példányának átvételekor kapják meg a CAL-tagok.
- A hírújság háromhavonta jelenik meg.

A hírújság által teljesített célkitűzések:

- A CAL-program eredményeinek dokumentációja
- A CAL-program és a CAL-szabványok fejlődési irányainak megtárgyalása
- Oktatási és egyéni tanulási anyagok terjesztése
- A CAL-hálózat egyéni és intézményi tagjainak bemutatása
- Tanácsadó munka és konzultáció, amelyek a CAL működése szempontjából fontosak.
- A program minden egyes tagjának integrálása.
- A program népszerűsítése.
- Segítségnyújtás a projektek megvalósításához (a CAL-központok közötti partnerség megállapodás alapján)
- A hálózat projektjeinek kidolgozása.

A „Zeszyt Scalony” e-notebook (elektronikus jegyzettömb) tartalma:

A hírújság szekciói
A szekció állandó rovatai
Na dobry pocz±tek
A jó kezdetért
Vezércikk (Dzieńdoberek) és a tárgyalandó témák (My¶lenie nie boli)
Miejsca i Ludzie
Helyek és emberek
A központok bemutatása a kutatás során elküldött vagy összegyűjtött anyagok alapján. (CALe)
A részt vevő emberek bemutatása - a kérdőív alapján bemutatott anyagok. (CALowicze)
Információk, leírások más, a CAL szempontjából fontos más emberekről, intézményekről. (Inni)
Działania
Gyakorlati alkalmazások
Még megvalósításra váró ötletek tárháza. Az ötleteket gazdájuk nevével együtt közlik. (Pomysł do wynajęcia)
A projekttervezetek részletei (Szukam Partnerów, Szukam Pomocy)
Információk megvalósítás alatt álló projektekről. (Na tapecie)
A legérdekesebbnek tűnő hálózati projektek. (Aleja Gwiazd)
Być i Mieć
Létezni és birtokolni
Információk arról, hogy meddig jutottunk javaslatainkkal, és hogy azok hatékonyak voltak-e. (¬ródła)
A szervezetek bemutatása; különböző módszerek ismertetése pénzek és felszerelések megszerzésére. (Cietrzew na dachu)
Zaproszenia
Meghívások
Információk és meghívások a CAL- központokban szervezett rendezvényekre.
Wolna Pagina
Szabad oldal
A hely, ahova a tagok saját megjegyzéseiket írhatják, hogy a CAL-hálózat minden tagja olvashassa őket (Piszę)
Az emberek megjegyzéseinek áttekintése, havonta frissítve. (czytam)
Luzik
Szabadidő
Társasági oldal és viccek.

A Dobre Miasto-i és Bisztynek-i kultúrházak évek óta alkalmaznak CAL-módszereket.
Működésük alapja a következő szabály: „Segítsük az embereket, hogy segíthessenek önmagukon.” A fent említett módszerek egyike a helyi közösség szükségleteinek elemzése. Ennek segítségével tudták meg azt, hogy egyre több embernek van szüksége mások önkéntes segítségére. A segítséget főleg az idősek igénylik (szociális és segítő központokban), de mások is (pl. csonka családok, mozgássérült gyermekek stb.)
A szükségletekre adott válaszként iskolás tinédzsereket aktivizáltak a szükségben szenvedők segítésére. A tinédzserek egy teljes iskolaéven át segítettek különböző módokon, ám ezután már úgy tűnt, hogy a szükségletek száma egyre csak nő. Egy példa: ételt kellett gyűjteniük a városok legszegényebb lakói számára; képzési programokat készítettek önkéntesek számára („By diabeł nie mówił dobranoc”), Ruch Czystych Serc, megelőző jellegű vizsgálatok fiatal lányoknak, mammográfia felnőtt asszonyok számára stb.
Minden szükségletet és minden segíteni akaró embert dokumentálni kell, és meg is kell szervezni őket. A legjobb dolog, amit tehettünk, az önkéntes iroda megszervezése volt (Biuro Wolontariatu), amelynek befogadására a Dobre Miasto-i és a Bisztynek-i kultúrházak tűntek legalkalmasabbnak. Ott volt a már kialakított adatbázis, a megszervezett képzések - az emberek nézeteit összegyűjtötték, és munkajavaslatot készítettek az önkéntesek számára.
A kultúrházakban más ifjúsági és felnőtt egyesületek is helyet kapnak - a legkézenfekvőbb ötlet tehát az volt, hogy itt alakítsunk ki önkéntes irodát.
Ezek az előfeltételek biztosítják a más kultúrházakban létesítendő önkéntes irodák szervezést célzó projektek folytatását és az „önkéntes-barát” szervezési szabványok kidolgozását. A CAL Egyesület és Önkéntes Központtal közösen a Dobre Miasto-i és Bisztynek-i kultúrházak új képzési modul kidolgozását kezdeményezték a CAL-képzések résztvevői számára. 2002-ben két képzési csoportban mutattak be új képzési modult.

- A CAL-módszert és a szociális animáció CAL-modellje a Varsói Egyetem Lengyel Kultúra Intézetének tananyagában is bevezetésre kerültek. Az intézet diákjainak lehetősége nyílt a CAL Egyesület képzői és konzulensei által vezetett képzésekben, műhelymunkákban való részvételre.
- Kialakították a képzők és konzulensek teamjét, amely részt vesz a Helyi Cselekvési Központ program megvalósításában. A team tagjai erősen érdeklődnek az önállóan végzett tanulás és az önfejlesztés iránt, ami segítségükre lehet abban, hogy jobb képzést biztosítsanak mások számára.

A CAL négy képviselője, aki a „Közösségfejlesztő Partnerségépítés Közép- és Kelet-Európa” projektben részt vesz, maga is képzési szakember. Amit a projekten belül véghezvittek, számukra is hasznos volt, hiszen olyan tapasztalatokat szereztek, amelyeket felhasználhatnak előadásaikban.
Az „Iskola mint helyi cselekvés központ” elnevezésű képzés résztvevői számára kialakították az „Osszuk meg tapasztalatainkat” elnevezésű önképző megközelítést, amelyet egy gyakorlati szemináriumsorozat és a képzésben részt vevő iskolákhoz intézett tanulmányi látogatások keretében valósítottak meg. A projekt a Podlasie-kerület 8 iskolájában került megvalósításra.
Ezen a képzésen útmutatót is készítettek a képzéshez, és folytatták az oktatási konzultációs tevékenységet. A CAL-egyesületen kívül a vállalkozás másik fő szervezője a a Bialystok-i Helyi Demokráciafejlesztési Alap (Fund of Development of Local Democracy - FRDL) volt, amely Lengyelországnak abban a régiójában működik, ahol a projekt megvalósításra került.

A projekt megvalósításának menete. Önképző fórum - Podlasie.

februárCsoportmegbeszélés Gródekben (konzultáció)
márciusTapasztalatcsere I. Két nap Tykocinban – 2002. 03. 4–5.
májusTapasztalatcsere II Három nap Tykocin-ban – 2002. 05. 20–22.
júniusCsoportmegbeszélés Kruszewben. (konzultáció)
júliusInterdiszciplináris tapasztalacsere Olecko-ban (iskolák, kultúrházak, szociális központ, nem kormányzati szervezet)
októberKonzultáció Łapyban
november„Aktív iskola” szeminárium – 2002.11.20.
decemberKonzultáció Ciechanowiec-ben – 2002. 1. 12. Értékelő ülés – 2002. 12. 13–14.

Az iskola szabályzatát a képzés során alakították ki. Az iskola a helyi cselekvésközpont szabályai szerint működik. Az elkészített anyag szolgált alapként a projektben részt vevő 8 iskola programjának, oktatási megközelítésének átalakításához.
Az önképző fórum megvalósításának határait a képzés résztvevői és az oktatási hatóságok (az iskolák tanfelügyelői) egyaránt kellően felmérték.

A helyi tevékenységek oktatási intézményeiként működő iskolák számára javasolt szabványok

A szabványok a Wierzchowo-i gimnázium működését veszik alapul. A képzés részvevőit bátorították arra, hogy hangot adjanak a szabványokkal szembeni kritikáiknak, alternatív megoldási javaslataiknak.

SZABVÁNYOK
A SZABVÁNY TELJESÍTÉSÉNEK JELEI
A SZERZŐK MEGJEGYZÉSEI
I. Az iskola felismeri a helyi közösség szükségleteit.1. A diákok diagnosztizálják a helyi szükségleteket.2. „Erőforrás- és szükséglettérkép” készül.
A tanár kiválaszt egy csoport diákot, akik a felmérést végezni fogják. Elsőként azt tudatják velük, hogy mi a diagnózis célja, majd kiképzik őket a kutatómunkára. Azt a feladatot kapják, hogy 10 kérdőívet töltessenek ki családtagjaikkal, szomszédjaikkal, barátaikkal, így gyűjtve össze a szükséges információkat. A tanárokkal való heti megbeszélés során az iskolások is kitöltik a kérdőívet.
Néhány fős csapat (tanárok, diákok, szülők) összegzi a felmérés eredményeit, így hozva létre „az erőforrások és szükségletek térképét”.
II. Az iskola tevékenységét a helyi közösség elfogadja.1. A szülők és maga a közösség elfogadják az iskola helyi tevékenységi központként való működését.2. Létrejön egy koordinátori gárda.
Az iskola tevékenységközpontként való működését felvázolják a szülőknek. Ha a szülők elfogadják az ötletet, az iskolát felveszik a programba. Ekkor szemináriumot tartanak a szülőknek, tanároknak, tinédzsereknek, cégek képviselőinek, nem kormányzati szervezeteknek, papoknak és más társadalmi csoportok vezetőinek. A szeminárium során bemutatásra kerül a térkép és az elképzelés. A lényeg az, hogy egyetértést és támogatottságot vívjanak ki.

Létrejön egy koordinátori gárda az iskola helyi tevékenységközpontként való működtetésére. A team az egyes társadalmi csoportok képviselőiből áll majd (egy-egy személy a diákok, a szülők, a tanárok, a helyi közösség stb. részéről)
III. Az iskola a közösség problémáinak megoldásáért dolgozik.1. Új projektek jönnek létre a társadalmi problémák megoldására.
2. A projektek összhangban állnak a gimnázium tananyagával.
3. Tanárokat, diákokat, szülőket és másokat vonnak be ezekbe a tevékenységekbe.
Itt az a fontos, hogy az iskola tevékenységei összefüggjenek azzal, ami a közösségben történik. Az adott problémák megoldására szervezett projekteknek összhangban kell állniuk az iskola oktatási rendszerével. A problémákat a tanárok választják, és a diákok oldják meg. A koordinátori team ugyanolyan időtartamra tervezi meg a tevékenységeket, mint az iskolában eltöltött idő (3 év).
IV. Az iskola kormányzata az iskolában van.V. Az iskola népszerűsíti az önkéntesség fogalmát
1. Az iskolai kormányzat a helyi önkormányzat mintájára szerveződik.
2. Az iskolai kormányzat iskolai tevékenységeket szervez a helyi közösség számára.

1. Önkéntesek vesznek részt az iskolai tevékenységekben (akik nem diákok vagy a tanárok közül kerülnek ki)
2. A diákok az önkéntesség fogalmáról és az önkéntes munkáról tanulnak.
3. Az iskolában Önkéntes Klub működik
A diákok tevékenysége vezet el a felnőttek által végzett tevékenységig. Természetes módon kapcsolódnak be a szülők, testvérek, nagyszülők, tehát egyre nagyobb kör alakul ki az egymást segítő emberekből. Ők mindannyian önkéntesek, akik abban a stádiumban vannak, amikor formális szervezetté kell alakulniuk.
VI. A jutalmazási rendszer figyelembe veszi a diákoknak a helyi közösségért végzett tevékenységét.1. A helyi közösségért végzett munka a diákok felmérésének egyik fontos részét képezi.
2. A legjobb, legkiemelkedőbb munkavégzők különleges jutalomban részesülnek.
A diákok helyi közösségért végett tevékenységét az „Ognik” elnevezésű különleges díjjal jutalmazzák, amelyet a CAL Egyesület hozott létre Wierzchowo-ban, s amelyet az egyesület elnöke ad át. Ezek számára a fiatalok számára a helyi tevékenység az első lépést jelenti a karrier felé; segít nekik érdeklődési körük behatárolásában. Minthogy a helyi szükségletek sokfélék, és sokféleképpen lehet kielégíteni őket, minden fiatalnak lehetősége nyílik arra, hogy találjon magának valami neki megfelelőt. Az év végén ünnepséget rendeznek, hogy éreztessék a diákokkal saját fontosságukat. Az ünnepség alatt jutalmazzák meg a diákokat, itt ismerik el munkájukat tanáraik, valamint a helyi üzleti élet és a helyi önkormányzat képviselői.
Mindez jó módszer arra is, hogy megtanítsuk a diákoknak a nagylelkűséget és egymás kölcsönös tiszteletben tartását.


A Szociális Animátor Iskola egy, a helyi közösségben működő, tevékenykedő emberek számára szervezett program, amely főként a népjólét, az oktatás és az önkormányzás területeit érinti. Az iskola hosszú távú oktatási ciklusban működik; célja, hogy megtanítsa az adott személyt a szociális animátorként való működésre - ez egy új szakma létrehozását jelenti. A szociális animátor szakember különböző intézményekben dolgozhat, amelyek ennek köszönhetően csatlakoznak a közösségi oktatás rendszeréhez és előmozdítják a közösségfejlesztés ügyét.
- Új könyv jelent meg, amely a CAL-módszerek gyakorlati alkalmazásával foglalkozik (esettanulmányok). A könyv címe: „A CAL, mint a helyi közösség fejlesztésének módszere” („CAL as a Method of Development of Local Community”). A könyv a legnaprakészebb és legkomplexebb információkat nyújtja a helyi közösségek aktivizálásáról, mobilizálásáról.
- A CAL Egyesület varsói irodájában közösségi munka szakkönyvtárat alakítottak ki.
Tartalom
Parola archívum