Parola archívum
Nyomtatóbarát változat
A cikk linkjének elküldése e-mailben
Cím:
Egyesületek, alapítványok figyelmébe, devizakedvezmények: Nem kell devizahatósági engedély
Szerző:
Sorozatcím:
Rovat:
Folyóirat:
Parola
Állomány:
Év:
1990
Szám:
2
Oldalszám:
3. p.
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
deviza, egyesület, alapítvány
Megjegyzés:
devizagazdálkodási törvény 5/1990. (II.7.) PM rendelet, Magyar Közlöny 1990/11. szám
Annotáció:
Az 5/1990. (II.7.) PM rendeletről kivonat, mely a devizagazdálkodásról szóló korábbi rendeletmódosításról szól.

rendelet.txt

Devizakedvezmények
Egyesületek, alapítványok figyelmébe

A Magyar Közlöny 1990. 11. számában jelent meg a pénzügyminiszter 5/1990. (II.7.)PM rendelete a devizagazdálkodásról szóló korábbi rendeletmódosításáról. Ebből emelünk ki egy részt az alábbiakban.

2. par.
Az R. 10. paragrafusa a következő o)-s) pontokkal egészül ki:

Nem kell devizahatósági engedély

o) ahhoz, hogy belföldi külföldi munkaadóval munkavállalásra vagy munkaviszonyon kívül bármilyen más jogcímen díjazás ellenében tevékenység végzésére szerződést kössön, feltéve, hogy belföldön történő munkavégzés esetén a díjazás forintban történik,
p) belföldi és külföldi jogi személyek közötti olyan szerződés megkötéséhez, amely alapján a belföldi jogi személy tevékenységi vagy feladatkörében, illetőleg ahhoz kapcsolódóan szakmai, oktatási, tudományos, kulturális, sport, továbbá - rubel elszámolású országba - üdülési célú csereutazást bonyolít le, feltéve, hogy a felek azonos minőségű ellátást (szállás, étkezés) és - a Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutavételi árfolyamán átszámítva - egyenértékű költőpénzt nyújtanak, valamint a külföldre utazás, illetőleg az onnan visszautazás költségeit mindegyik fél maga fedezi,
r) ahhoz, hogy külföldi belföldi alapítványt rendeljen, közérdekű kötelezettséget vállaljon, belföldi alapítványhoz, közérdekű kötelezettség-vállalásához csatlakozzon, ezek céljára vagyonértéket adjon; ahhoz, hogy a kedvezményezett ezt, valamint a belföldi által a devizajogszabályoknak megfelelően ajándékozott devizaösszeget elfogadja. Az e célokra külföldi vagy belföldi által felajánlott deviza összeg az arra felhatalmazott belföldi pénzintézetnél a kedvezményezett nevén nyitott kamatozó devizaszámlán jóváírható és arról az alapító okiratban és a közérdekű kötelezettség-vállalásról szóló nyilatkozatban meghatározott közérdekű célokra - ide nem értve az ajándék címén és személyi javadalmazásként devizában történő kifizetést - devizában és forintban fizetés, átutalás teljesíthető. A számlanyitás feltétele az alapító okirat és a kötelezettségvállaló nyilatkozat bemutatása.
s) ahhoz, hogy társadalmi szervezet, költségvetési szerv, egyház, vallási felekezet részére külföldiek vagyoni értéket ajándékozzanak; ahhoz hogy ezek ezt, valamint a belföldiek által a devizajogszabályoknak megfelelően ajándékozott devizaösszeget elfogadják. A felsorolt szervezeteknek külföldi vagy belföldi által ajándékként adott devizaösszeg az arra felhatalmazott belföldi pénzintézetnél a kedvezményezett nevén nyitott kamatozó devizaszámlán jóváírható és arról a szervezet céljaira - ide nem értve az ajándék címén és személyi javadalmazásként devizában történő kifizetést - devizában és forintban kifizetés és átutalás teljesíthető."

Parola archívum